Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 30: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat (Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat.)

B 30: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 30

Fremsat af: Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL), Sara Olsvig (IA)

Fremsat dato: 20.01.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Udenrigsudvalget (URU)

B 30 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at anerkende Palæstina som en uafhængig og selvstændig stat inden for grænserne fra 1967. Herudover opfordrer Folketinget israelere og palæstinensere til at arbejde for fred og forsoning gennem fredsaftaler baseret på international ret og FN-resolutioner, herunder den gensidige anerkendelse af staten Israel og staten Palæstina.

Bemærkninger til forslaget

Palæstina har siden 1988 haft observatørstatus i FN. FN-resolution 242 kræver israelsk tilbagetrækning fra palæstinensisk territorium til 1967-grænserne og understreger respekten og anerkendelsen af suverænitet, territorial integritet og politisk uafhængighed for alle stater (Sikkerhedsrådets resolution 242: The Situation in the Middle East af 22. november 1967).

Fredsforhandlingerne mellem Israel og Palæstina er gået meget langsomt. Dette skyldes bl.a. styrkeforholdet mellem de to lande. Styrkeforholdet mellem Palæstina og Israel vil med en anerkendelse af Palæstina blive mere balanceret, hvilket kan være med til at fremme visionen om to-statsløsningen som en varig løsning i Israel-Palæstina-konflikten. En anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat vil give mulighed for at udnytte det juridiske og principielle grundlag, der allerede ligger i FN’s resolutioner. Danmark bør gennem EU og FN være med til at presse på for en anerkendelse, der vil kunne skabe bedre balance i forholdet mellem Palæstina og Israel.

En anerkendelse af Palæstina som selvstændig stat vil desuden være i forlængelse af Sikkerhedsrådets centrale resolutioner, herunder 242 og 1397 (Sikkerhedsrådets Resolution 1397: The situation in the Middle East, including the Palestinian question af 12. marts 2002) og følge princippet om folkenes ret til selvbestemmelse samt generalforsamlingsresolution 181 (FN’s Generalforsamlings resolution 181: Future Government of Palestine).

Palæstina er i færd med en normalisering af forholdet til FN og har ansøgt om medlemskab af flere af FN’s organisationer. Senest er Palæstina blevet optaget i UNESCO. Afstemningen om optagelse i UNESCO viste, at EU er på vej mod anerkendelse af Palæstina. 11 EU-lande stemte for, 5 imod, og 11 afstod – heriblandt Danmark.

Palæstinas grænser er uafklarede og et led i fredsforhandlingerne. Anerkendelsen skal derfor umiddelbart gælde det territorium, som er defineret af grænserne fra før 6-dages-krigen i 1967, dvs. et territorium omfattende Vestbredden inklusive Øst-Jerusalem og Gaza-striben med tilhørende kystområde.

Over 100 lande har anerkendt Palæstina som stat – senest Norge og Island. Tidligere har Tjekkiet, Ungarn, Malta og Polen også formelt anerkendt en palæstinensisk stat. Forslagsstillerne mener, at det et vigtigt skridt, at palæstinenserne får en anerkendelse af deres stat. Danmark bør derfor følge Norges eksempel for at støtte udviklingen hen mod et selvstændigt Israel og et selvstændigt Palæstina, der kan eksistere som ligeværdige og fredelige naboer. Anerkendelse er en naturlig forlængelse af, at Danmark i foråret på linje med flere vestlige lande, heriblandt Norge, Island, Storbritannien, Frankrig og Spanien, opgraderede de palæstinensiske diplomatiske forbindelser til enten mission- eller ambassadestatus.

Både Verdensbanken og EU anerkender palæstinensernes store arbejde for at blive klar til at styre deres egen stat i form af Salam Fayyads 2-års-plan fra 2009. Palæstina har arbejdet hårdt for at opbygge en offentlig administration og er nu klar til at være egen stat (DIIS Policy Briefing, Mellemøsten september 2011, »Palæstinensernes FN-strategi og vejen til en palæstinensisk stat«, side 2).

Den danske regering skal derfor anerkende Palæstina som selvstændig stat. I den forbindelse bør den danske regering under sit formandskab aktivt arbejde for en fælles anerkendelse af Palæstina.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.01.12
1. behandling
02.03.12
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.01.12
Afstemning start
27.01.12
Afstemning slut

Emneord: palæstina

Relaterede forslag:

26.04.2016 B 192: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

07.11.2014 B 21: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

30.01.2014 L 127: Særlige rettigheder og immuniteter til Palæstinas mission i Danmark

18.01.2013 B 52: Anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?