Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 37: Analyse af kommunal deponering (Forslag til folketingsbeslutning om analyse af kommunal deponering.)

B 37: Analyse af kommunal deponering

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 37

Fremsat af: Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 11.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 37 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at analysere reglerne vedrørende kommunal deponering, efter hvilke kommunerne i dag skal deponere midler, når der f.eks. anvendes leje- og leasingaftaler og offentlig-private partnerskaber (OPP) som alternativ til kommunalt ejede anlæg. Analysen skal vise reglernes konsekvenser bl.a. for brugen af OPP og for fleksibiliteten hos kommunerne i forhold til at kunne foretage økonomiske dispositioner efter lokale behov og ønsker inden for den centralt udstukne ramme.

Bemærkninger til forslaget

Hvis vi skal have den offentlige sektor til at blive mere effektiv i opgaveløsningen, kræver det, at vi trækker på alle erfaringer og kompetencer både i den offentlige og den private sektor. Med indførelsen af budgetloven og anlægsloftet fastsættes den samlede økonomiske ramme for kommunernes aktiviteter og sanktioner ved overskridelse af denne. Dermed ændres også behovet for regulering af kommunernes mulighed for at tilrettelægge økonomien inden for den udstukne ramme i forhold til tidligere. I nogle tilfælde vil det være relevant at etablere et OPP, mens det for andre projekter kan være mest fordelagtigt med en lejeaftale set i forhold til det samlede projekts økonomi og dermed anvendelsen af skattekronerne.

Længe inden vedtagelsen af budgetloven og anlægsloftet var der enkelte steder dårlige erfaringer med bl.a. anvendelse af såkaldte sa?le and lease back-arrangementer, hvor økonomien kom ud af kontrol. Siden har kommunalreformen skabt nye muligheder for planlægningen af aktiviteterne i kommunen. Endvidere er styringen af kommunernes økonomi både lokalt og fra centralt hold blevet styrket betydeligt bl.a. med budgetlov, anlægsloft og skærpede sanktioner ved overtrædelse af den årlige kommuneaftale. Derved vil konsekvenserne af deponeringsreglerne og således behovet for at bevare de nuværende restriktioner inden for den økonomiske ramme også ændre sig. Dette skal analysen være med til at afdække og dermed afdække behovet for eventuelle regelændringer, der kan fremme offentlig-private partnerskaber og fremme kommunernes fleksibilitet i deres økonomiske planlægning inden for den lovfæstede ramme.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.12.12
1. behandling
29.01.13
2. behandling
02.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.12.12
Afstemning start
08.02.13
Afstemning slut
01.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?