Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 33: Alkolås i nye biler (Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler.)

B 33: Alkolås i nye biler

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 33

Fremsat dato: 28.11.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 33 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der får den virkning, at alle nye biler skal have alkolås.

Selve alkolåsen skal være fritaget for afgift. Loven skal træde i kraft den 1. januar 2015.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 13, folketingsåret 2011-12. Der henvises til Folketingstidende 2011-12, A, B 13 som fremsat, side 1ff, og F, møde 25, side 21ff.

Forslagsstillerne ønsker med forslaget at sikre, at alle fabriksnye biler skal være udstyret med alkolås. Alkolåsen skal være fritaget for afgift.

Formålet med alkolås i et køretøj er at sikre, at køretøjet ikke kan startes af en fører med for høj promille. En alkolås er et instrument, der er tilsluttet bilens startsystem. Inden bilens fører kan starte bilen, skal vedkommende blæse i instrumentet. Bilen kan kun starte, hvis udåndingsluften har en alkoholpromille, der ligger under en valgt grænseværdi (www.sikkertrafik.dk). Typisk vil denne være lig med eller under grænsen for spritkørsel (0,5 promille).

En række lande har allerede gennemført forsøg med alkolås. Flere stater i Canada og USA har gode erfaringer med alkolås i biler, busser, taxier m.v. I Sverige har man også haft gjort forsøg, hvor alkolås tilbydes som et alternativ til frakendelse af kørekort (www.sikkertrafik.dk).

I Danmark har en række busselskaber erfaringer med alkolåse. I december 2006 begyndte Arriva at teste deres ansatte for alkoholpromille eller indtagelse. Siden er en række chauffører m.fl. blevet bortvist på grund af en promille på 0,5 eller mere. Arriva tester omkring en fjerdedel af deres ansatte hvert år ved uanmeldte besøg. Ifølge Arriva har disse test virket præventivt, da de har færre sager om spirituskørsel end tidligere. (www.jv.dk: »Syv chauffører bortvist efter alkotest«, den 16. januar 2009).

I Danmark er der indført en alkolåsordning i færdselsloven. Ordningen er rettet mod dem, der allerede er blevet taget for spirituskørsel. Ordningen indebærer følgende elementer:

– »For bilister, der har kørt spirituskørsel med en promille over 2,0, vil der for generhvervelse af kørekortet – udover gennemførsel af kursus i alkohol og trafik (A/T kursus) – blive tale om en obligatorisk alkolåsperiode på 2 år efter frakendelsestidens udløb.

– Det samme vil gælde ved gentagen spirituskørsel, med undtagelse af andengangstilfælde med en promille på højst 1,2, hvor promillen første gang var højst 2,0.

– Alkolås vil desuden blive et valgfrit alternativ for spiritusbilister med lavere promiller, der ønsker at generhverve førerretten, inden frakendelsestidens udløb.

– Der vil være tale om 1 års rabat, hvis bilisten kører med alkolås i 2 år, hvoraf det første finder sted i det sidste år af frakendelsestiden, lader sig undersøge for et evt. alkoholmisbrug, og gennemfører en behandling, hvis dette skønnes nødvendigt. Denne ordning vil gælde for førstegangs-tilfælde med en promille på højst 2,0 samt andengangstilfælde med højst 1,2, hvor promillen første gang var højst 2,0.«

(www.videnskab.dk: »Dansk alkolås-ordning ignorerer udenlandske erfaringer«, den 30. marts 2011).

En analyse, som Jysk Analyse har lavet for DR Østjylland, viste for nylig, at 70 pct. af de adspurgte støttede et forslag om, at alle fabriksnye biler skal have alkolås. Der er ikke nogen tvivl om, at en alkolåsordning som foreslået i indeværende forslag vil gavne trafiksikkerheden markant.

Således udtaler formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sven Karup Nielsen: »Det vil løse et alvorligt problem, for i en fjerdedel af alle ulykker er der sprit indblandet. Se det er den vej, vi skal gå.« (http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Randers/2011/10/06/074425.htm).

Forslagsstillerne mener, at der bør lovgives på området, og håber således, at Folketingets partier vil støtte op om forslaget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.11.12
1. behandling
15.01.13
2. behandling
23.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.11.12
Afstemning start
12.03.13
Afstemning slut
22.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?