Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 1: Akuthuse til stofmisbrugere (Forslag til folketingsbeslutning om akuthuse til stofmisbrugere.)

B 1: Akuthuse til stofmisbrugere

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 1

Fremsat af: Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 03.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

B 1 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag, der sikrer opførelsen og driften af to akuthuse, der placeres i København og Aarhus. Akuthusene skal tage stofmisbrugerne i behandling med det samme, når de henvender sig. Behandlingen i akuthusene skal være tilrettelagt individuelt. Opholdet i akuthusene skal være midlertidigt, indtil stofmisbrugeren er stabiliseret og i bedring. Herefter er det meningen at der i samråd med misbrugeren skal findes en egnet institution, der kan overtage og færdiggøre den videre behandling, således at stofmisbrugeren oplever et sammenhængende og kontinuerligt forløb. I akuthusene skal der være en helhedsorienteret indsats, hvor både læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere m.fl. arbejder sammen om de udfordringer, som stofmisbrugerne har.

Bemærkninger til forslaget

Selvom Folketinget har besluttet, at der er behandlingsgaranti til alle stofmisbrugere i Danmark, så oplever stofmisbrugerne igen og igen, at de skal kæmpe desperat for at få lov til at komme i behandling. Det er så svært at komme i behandling, at flere stofmisbrugere giver udtryk for, at det er nemmere at være hjemløs stofmisbruger end at komme i behandling.

Det skal der gøres noget ved, for det er i sig selv meget svært for en stofmisbruger at beslutte sig for at gå i behandling, og den helt rigtige motivation kommer kun sjældent og varer som regel ikke ret lang tid. Det kan ikke efter forslagsstillernes opfattelse være rigtigt, at en stofmisbruger, der endelig har fundet motivationen til at gå i behandling, bliver mødt af et system, der helt konsekvent har manglende tillid til, at stofmisbrugeren nu også mener det, og som følge af det, sætter stofmisbrugeren til at møde gentagne gange med ugers mellemrum for lige at teste, om stofmisbrugeren nu også stadig er motiveret. Det vidner om manglende indsigt i en stofmisbrugers liv og manglende forståelse for, hvor svært det er at blive motiveret og holde motivationen.

Det vil sikkert tage lang tid at ændre kulturen i det offentlige behandlingssystem, og derfor er dette forslag stærkt nødvendigt.

Beslutningsforslaget vil betyde, at der i København og Aarhus skal oprettes akuthuse, hvor stofmisbrugere fra hele landet bare kan møde op, banke på og blive lukket ind, og behandlingen er i gang.

Straks skal der tages stilling til, om der f.eks. skal ordineres substitutionsmedicin, om stofmisbrugeren har brug for husly, og hvad stofmisbrugeren selv forestiller sig der skal ske i behandlingen. De fleste stofmisbrugere har en helt klar erkendelse af deres situation, og de ved godt, hvilken form for behandling der passer lige præcis til dem.

Med den rette medicinering og stabilitet i forhold til overnatning, forplejning, hygiejne osv. vil stofmisbrugeren ret hurtigt blive så stabil, at næste skridt skal tages.

Det er ikke meningen, at stofmisbrugeren skal blive i akuthuset. Meningen er, at stofmisbrugeren hurtigst muligt kommer videre ud på en egentlig institution, hvor behandlingen kan fortsættes og afsluttes. Ved valg af institution er det helt afgørende, at valget sker i samråd med stofmisbrugeren, således at chancerne for succes er størst mulige.

Akuthusenes behandlingstilbud og -forløb vil være midlertidig. Stofmisbrugeren skal således tilbydes et behandlingsforløb via sin egen kommune, og det skal ske i samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, stofmisbrugeren og de socialrådgivere og sagsbehandlere, der er på akuthusene.

For nogle stofmisbrugere er den rigtige behandling total stofafvænning i et døgnbehandlingstilbud, for andre kan det være hensigtsmæssigt med substitutionsmedicin i en længere periode. Valget af det videre forløb skal være individuelt og det, som man i samråd med stofmisbrugeren finder rigtigst.

Akuthusene skal opføres og drives af staten. På den måde vil døren til akuthusene være åbne for alle stofmisbrugere, uanset hvilken kommune de ellers hører til. Det videre forløb efter ophold i akuthusene finansieres som i dag af kommunerne.

Etableringen og driften af akuthusene skal finansieres af satspuljen de første 5 år. Det vil være hensigtsmæssigt med en løbende evaluering af akuthusene og deres funktion.

Akuthusene skal placeres tæt på og helst lige ved siden af de kommende stofindtagelsesrum og/eller eksisterende sundhedsrum, så muligheden for at gå i behandling ligger lige for.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.10.12
1. behandling
11.12.12
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.10.12
Afstemning start
23.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?