B 133: Afstemninger om skolelukninger (Forslag til folketingsbeslutning om afstemninger om skolelukninger.)

B 133: Afstemninger om skolelukninger

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 133

Fremsat af: Rosa Lund (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

B 133 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at gennemføre den fornødne lovgivning, der sikrer, at hvis en kommune foreslår at lukke en kommunal folkeskole, så har borgerne i den pågældende kommune ret til en afstemning om skolelukningen. Resultatet af afstemningen skal afgøre, om skolen skal lukke eller ej.

Bemærkninger til forslaget

Mange kommuner har ændret skolestrukturerne over de seneste år særligt ved at foretage sammenlægninger af skoler og lukning af skoler. Siden år 2000 er over 350 folkeskoler lukket rundt om i landet. I nogle tilfælde er der gode pædagogiske årsager til skolelukningerne, men ofte er økonomi og centralisering argumenter i sig selv.

Flere steder har forældre og lokalsamfund oprettet fris?koler der, hvor folkeskolerne er blevet lukket, og antallet af frie skoler er generelt steget med omkring 100 skoler siden år 2000 (uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler).

Samlet set er elevtallet i folkeskolen faldet fra at udgøre 83 pct. af eleverne i 2008 til 78,6 pct. af eleverne i 2013. Samtidig er andelen af elever i de frie grundskoler steget fra 13,4 pct. til 15,2 pct. (uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler).

Når en folkeskole foreslås lukket, fører det store lokalpolitiske debatter med sig. For folkeskolerne er ikke kun betydningsfulde for elever, forældre og lærere, men også for lokalsamfundene, hvor mange ønsker folkeskolerne opretholdt, fordi skolerne skaber liv i byen. Men beslutningerne ender alligevel oftest med, at skolerne lukker – på trods af modstand fra borgerne. Enhedslisten mener, at borgerne skal have reel og direkte indflydelse på en beslutning om, hvorvidt en folkeskole skal lukkes eller ej, fordi beslutningen har enorme konsekvenser for netop borgerne i kommunen.

Derfor foreslår Enhedslisten, at hvis en kommune ønsker at lukke en folkeskole, skal borgerne i kommunen have ret til en lokal folkeafstemning, som afgør, hvorvidt den pågældende skole skal lukkes eller ej.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
26.05.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
27.05.15
Afstemning slut

Emneord: skolelukninger folkeskolen

Relaterede forslag:

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

26.03.2015 L 181: Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.

26.03.2015 L 180: Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.

30.01.2015 B 64: Bedre rammer for inklusion i folkeskolen

30.01.2015 B 63: Initiativer til at minimere mobning i skolen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?