Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 76: Afskaffelse af stillerlister i forbindelse med kommunale og regionale valg (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af stillerlister i forbindelse med kommunale og regionale valg.)

B 76: Afskaffelse af stillerlister

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 76

Fremsat af: Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 12.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 76 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte forslag til lov, der indebærer, at kravet om stillerlister for partier og lister, der allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller i regionsrådet, afskaffes.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med beslutningsforslaget er at afskaffe nogle af stillerlisterne ved kommunale og regionale valg for partier mv., der allerede har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i hele valgperioden og som vælger at genopstille under samme partinavn/listenavn. Indeværende forslag er en revideret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 13, folketingsåret 2010-11 (1. samling). Der henvises til Folketingstidende 2010-11 (1. samling), A, B 13 som fremsat, side 1 ff, og F, møde 28 side 28 ff, 1. behandling af B 13.

Baggrund

For at stille op til kommunalvalg eller regionsvalg skal et parti eller en liste aflevere en stillerliste med underskrifter fra folk, der anbefaler den pågældende liste eller det pågældende parti. Det fremgår af den kommunale og regionale valglovs § 19, stk. 2, at mellem 25 og 150 vælgere i den pågældende kommune skal skrive under på kandidatlisten til kommunalvalget, for at partiet eller listen er opstillingsberettiget. Antallet afhænger af kommunens størrelse. Af den samme valglovs § 19, stk. 3, fremgår, at kandidatlister til regionsrådsvalg skal være underskrevet af mindst 50 højst 150 vælgere i den pågældende region. Det fremgår endvidere af den pågældende valglovs § 20, at en stiller kun må skrive under på én stillerliste, og at en stiller skal opfylde betingelserne for valgret til regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013).

Rationalisering

Det forekommer imidlertid unødigt bureaukratisk, at partier og lister, der allerede har været indvalgt i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i hele valgperioden og som genopstiller under samme partinavn/listenavn, at disse lister igen skal ud og skaffe stillere, ligesom partier i Folketinget jo heller ikke skal ud og skaffe 20.000 underskrifter igen for at være opstillingsberettiget.

Der er ingen saglig begrundelse for, at et parti, der ved sidste kommunalvalg eller regionsvalg har vundet et eller flere mandater - og som tilmed ønsker at opstille med uændret partinavn/listenavn - skal producere en stillerliste i de kommuner og regioner, hvor partiet er valgt. En afskaffelse af kravet om at skulle producere stillerlister ved regions- og kommunalvalgene for allerede indvalgte partier vil virke afbureaukratiserende, da kommunale medarbejdere kan friholdes for at foretage tjek og krydstjek af siddende partiers og listers kandidatanmeldelser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.13
1. behandling
16.05.13
2. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.13
Afstemning start
27.05.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?