B 71: Afskaffelse af sommerhusreglen (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af sommerhusreglen.)

B 71: Afskaffelse af sommerhusreglen

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 71

Fremsat af: Christina Egelund (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Henrik Dahl (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 23.02.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 71 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udløbet af 2016 at fremsætte lovforslag, der afskaffer den nuværende sommerhusregel, hvor det kræver en særlig tilladelse fra det danske justitsministerium, før udlændinge kan få lov til at købe sommerhuse i Danmark, også selv om der er tale om EU-borgere. Med en afskaffelse af den omtalte regel tilvejebringes muligheden for, at udenlandske købere kan erhverve et sommerhus på dansk jord på lige vilkår med danske købere.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 40, folketingsåret 2011-12. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2011-12, sektion A, B 40 som fremsat, sektion B, betænkning over B 40, og sektion F, møde 65 kl. 11.37 og møde 91 kl. 10.06.

Efter gældende dansk og europæisk ret kan danskere, der ønsker at købe et sommerhus i vores europæiske nabolande, gøre det. Anderledes står det til for de udlændinge, som ønsker at købe sommerhus i Danmark. Det kan nemlig ikke lade sig gøre, fordi vi siden Danmarks indtrædelse i Det Europæiske Fællesskab i 1973 har haft et forbehold, der betyder, at kun folk bosat i Danmark må købe sommerhus i landet, medmindre der er indhentet en særlig tilladelse fra det danske justitsministerium. Dette »femte« danske EU-forbehold er ikke bare dobbeltmoralsk, det er også utidssvarende og stammer fra en tid, hvor man frygtede, at vesttyskere ville opkøbe hele den jyske vestkyst. Det er ikke det billede, der tegner sig i dag, hvor kystnære sommerhuse bl.a. også kan købes i Polen og Baltikum. I dag udtrykker reglen en beklagelig afvigelse i forhold til Danmarks frihandelstradition. En afskaffelse af forbeholdet vil bidrage til ny dynamik på boligmarkedet og sætte gang i vækst og beskæftigelse. Det er nu, mens sommerhuspriserne er i bund, at reglen skal afskaffes, så der kan åbnes op for nye potentielle købere. Dermed opstår en fornyet mulighed for at skabe omsætning i lokalsamfundet, hvor billedet i dag – især i ydreområderne – er præget af adskillige tomme sommerhuse, der er til salg.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.02.16
1. behandling
18.03.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.02.16
Afstemning start
01.03.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: sommerhuse sommerhusregel

Relaterede forslag:

12.04.2016 B 176: At forhøje bundfradraget for sommerhusudlejning

09.10.2013 L 34: Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund.

18. Apr 2016 08:57

Selvfølgelig FOR forslaget. Der er særregler og folk er utroligt kreative..her på Bornholm bygges der husbåde som udlændinge han købe da husbåde ingen matrikel nr. har…min nabos familie i Tyrkiet kan købe de sommerhuse de vil og til meget lave priser…og vi er det land i Europa hvor det er dyrest at have et sommerhus.
Man ved også at når man lejer ud bliver huset ødelagt. Men når man ikke kan sælge, Kan det være nødvendig at leje ud.., mit sommerhus har stået til salg i 5 år….folk siger de blot venter på hvornår vi gir op….det her er den virkelige verden
Mvh Kirsten Pedersen, Rønne,Bornholm

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?