Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 61: Afskaffelse af obligatoriske elevplaner (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af obligatoriske elevplaner.)

B 61: Afskaffelse af obligatoriske elevplaner

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 61

Fremsat af: Merete Riisager (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 30.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

B 61 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2012 at fremsætte lovforslag, der afskaffer det nuværende krav om obligatoriske elevplaner i folkeskolen.

Bemærkninger til forslaget

Liberal Alliance ønsker en større metodefrihed i den løbende evaluering af eleverne end den, der eksisterer i dag. Dokumentationskrav gennem obligatoriske elevplaner bør således erstattes af større frihed og beslutningskompetence til at vælge en passende evalueringsform på de enkelte skoler.

At der lokalt er et stort ønske om afbureaukratisering og ændring af de gældende regler, viste en midtvejsevaluering igangsat af den daværende regerings afbureaukratiseringsprogram tilbage i 2011. 53 ud af 98 af landets kommuner havde ifølge denne evaluering søgt om tilladelse til at fravige kravet om elevplaner for alle fag.

Det følger i dag af folkeskolelovens § 13 b, at elever fra børnehaveklassen til og med 7. klassetrin skal have en elevplan til brug for løbende evaluering. For elever på 8. og 9. klassetrin er elevplanen ligeledes obligatorisk, men den indgår for denne gruppe i en samlet elev- og uddannelsesplan. Der skal som minimum udarbejdes én elevplan pr. elev pr. år, og elevplanen skal omhandle alle elevens fag. Hvis reglerne følges til punkt og prikke, skal lærerne endda udfylde elevplaner i samtlige fag - herunder også fag som færdselslære, seksualvejledning og erhvervsvejledning.

Med dette forslag lægges der ikke op til en svækkelse af evalueringskulturen på skoleområdet. Liberal Alliance ønsker et opgør med den detailstyring og det bureaukrati, elevplanerne er udtryk for. Skoleelever evalueres ikke kun gennem elevplaner, de evalueres også gennem eksamener, prøver, test og skole-hjem-samarbejde. Ved at give skolerne metodefrihed i den løbende evaluering af den enkelte elevs faglige udvikling, der i dag sker gennem elevplaner, gøres det muligt at bruge lærernes tid mere effektivt, reducere skrivebordsarbejde og at åbne for lokalt drevet innovation, så skolerne selv kan søge den bedste og mest effektive metode.

Det er vigtigt, at der gives beføjelse til, at skoleledelsen, i samarbejde med lærerstaben og i dialog med forældrene, vælger en evalueringsform, der passer til skolens ånd og vision. Liberal Alliance ønsker derfor, at skolernes mulighed for fravalg af elevplaner gøres generel og permanent, og at ensretning og bureaukratisering erstattes af fuld metodefrihed i forhold til den løbende evaluering.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.03.12
1. behandling
27.04.12
2. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.03.12
Afstemning start
09.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?