B 28: Afskaffelse af NOx-afgiften (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af NOx-afgiften.)

B 28: Afskaffelse af NOx-afgiften

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 28

Fremsat af: Torsten Schack Pedersen (V), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 14.11.2014

Forkastet dato: 20.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 28 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte lovforslag, der afskaffer NOx-afgiften.

Bemærkninger til forslaget

Med finansloven for 2012 femdoblede regeringen sammen med Enhedslisten NOx-afgiften til ca. 25 kr. pr. kg.

Når danske energitunge virksomheder rammes af den høje danske NOx-afgift, skubbes arbejdspladser og eksportin?dtægter til udlandet. Afgiften er desuden et eksempel på en energiafgift, som primært har til formål at finansiere offentlige udgifter frem for at bidrage nævneværdigt til miljøforbedringer. For når danske virksomheder på grund af den høje afgift mister ordrer til mindre energieffektive udenlandske virksomheder, bliver den samlede miljøbelastning større, end hvis afgiften ikke eksisterede.

Forslagsstillerne foreslår derfor helt at afskaffe NOx-afgiften, så der sikres produktion og arbejdspladser i Danmark.

Forslaget skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 310 mio. kr.

Forslaget foreslås finansieret som led i finansloven for 2015.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.11.14
1. behandling
04.12.14
2. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.11.14
Afstemning start
21.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014

Emneord: klima

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

04.04.2016 B 160: Klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag

18.03.2016 B 96: Danmarks ratifikation af Parisaftalen

29.10.2015 B 20: Det nationale klimamål 2020

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?