B 140: Afskaffelse af måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i virksomheder og statslige institutioner. (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i virksomheder og statslige institutioner.)

B 140: Måltal for køn

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 140

Fremsat af: Laura Lindahl (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Joachim B. Olsen (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 140 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag i løbet af 2016, som fjerner krav om at opstille måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i store virksomheder og i statslige institutioner.

Bemærkninger til forslaget

Liberal Alliance mener, at kravet om måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i erhvervsvirksomheder er en slags »kønskvotelight«. Når man fra offentlig side kræver, at store virksomheder udfærdiger politikker for at opnå kønsmæssig lige sammensætning, så mangler man kun sanktionerne for, at der reelt er tale om kønskvote og Liberal Alliance er modstander af kønskvoter. Denne modstand beror på både praktiske og ideologiske overvejelser.

Praktisk er den nuværende rapportering noget uhensigtsmæssig og besværlig. Det er spild af virksomhedernes tid, at de skal afrapportere om udviklingen af den kønsmæssige sammensætning af deres ledelse. Kravet om, at en virksomhed skal fremsætte et mål om større kønslighed og derefter begrunde en eventuel manglende opfyldelse af det påtvungne mål, er bureaukrati, når det er værst.

At man ikke har indført reel tvang, skyldes at de partier, der vedtog lovgivningen, godt ved, at man ikke kan konkludere, at en virksomhed, der f.eks. har 30 pct. kvinder i ledelsen, er fjendtligt indstillet over for kvinder. Der kan være utrolig mange faglige grunde til, at ledelsen ser ud, som den gør. Så i stedet for reelle krav spilder man virksomhedernes tid med denne form for »blød tvang«, som jo reelt bare er et andet ord for symbollovgivning.

Ideologisk må man betragte kvoter som et meget indgribende instrument. Udgangspunktet bør selvfølgelig altid være, at en virksomhedsejer hyrer den ledelse, som efter virksomhedsejerens opfattelse kan drive virksomheden bedst muligt. Man bør have ekstremt tungvejende grunde, hvis man vil ændre ved dette, og disse tungtvejende grunde eksisterer ganske enkelt ikke.

Der findes ikke god evidens for, at virksomhederne prioriterer køn over kvalifikationer. Alene det forhold, at der ikke er lige mange kvindelige og mandlige ledere, er ikke en indikation af strukturel diskrimination. Der findes kønsuligheder inden for mange erhverv, uden at det får nogen til at konkludere, at der er tale om diskrimination, og kigger man på uddannelserne, som har væsentlig betydning for muligheden for at blive leder, vil man se store forskelle i kønssammensætningen på de enkelte uddannelser. Men fordi processen omkring optagelse er helt gennemskuelig, kan ingen hævde, at dette er resultatet af strukturel diskrimination fra uddannelsesinstitutionernes side.

Det er indlysende for de fleste, at kønsforskelle eksisterer. At mænd og kvinder gennemsnitligt set prioriterer forskelligt. Dette er ikke et problem. Det er kun et problem, hvis de gennemsnitlige forskelle betyder barrierer for den enkelte, f.eks. på grund af en forældet kønsopfattelse.

Det er svært at få øje på indikationer for, at den enkelte kvinde skulle blive holdt tilbage af diskrimination. Resultatulighed kan ganske enkelt ikke stå alene som beviset på den strukturelle diskrimination, når vi oplever resultatulighed på mange felter, hvor der tydeligt ikke er tale om diskrimination.

På den baggrund ønsker Liberal Alliance, at kravet om at opstille måltal for den kønsmæssige sammensætning i erhvervsvirksomheders ledelse afskaffes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
13.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?