B 127: Afskaffelse af det skattefri omkostningstillæg for folketingsmedlemmer og indførelse af en ordning for godtgørelse af faktiske udgifter forbundet med folketingsarbejdet (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af det skattefri omkostningstillæg for folketingsmedlemmer og indførelse af en ordning for godtgørelse af faktiske udgifter forbundet med folketingsarbejdet.)

B 127: Skattefri omkostningstillæg

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 127

Fremsat af: Jonas Dahl (SF), Karsten Hønge (SF), Trine Torp (SF), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 127 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, som indebærer, at det skattefri omkostningstillæg for folketingsmedlemmer afskaffes og erstattes af en ordning, hvor folketingsmedlemmer i nærmere bestemt omfang kan få godtgjort faktiske udgifter, de afholder i forbindelse med folketingsarbejdet.

Bemærkninger til forslaget

Efter de gældende regler i folketingsvalgloven modtager Folketingets medlemmer et vederlag, som består af et grundvederlag og et omkostningstillæg. Medlemmerne har pligt til at modtage både grundvederlaget og omkostningstillægget. Omkostningstillægget medregnes ikke i den skattepligtige indkomst, til gengæld kan der ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet.

Omkostningstillægget blev indført i 1954, og den nuværende ordning for tillægget går tilbage til en lovændring i 1999 med virkning fra den 1. januar 2000. Formålet med omkostningstillægget i dets nuværende skikkelse er at dække de generelle omkostninger, som alle medlemmer har, såsom repræsentation, ekstra porto- og telefonudgifter, omkostninger under rejser til valgkredsen og udgifter i forbindelse med ophold i København under møder.

Som også Vederlagskommissionen har påpeget i sin rapport fra januar 2016, er begrundelsen for omkostningstillægget efter forslagsstillernes opfattelse i dag faldet bort, da de omkostninger, som tillægget tidligere tilsigtede at dække, nu i alt væsentligt afholdes af Folketinget. Derfor foreslår forslagsstillerne, at omkostningstillægget bør afskaffes.

I stedet for omkostningstillægget foreslår forslagsstillerne, at der etableres en ordning, hvor folketingsmedlemmerne kan få godtgjort udgifter, de faktisk har afholdt i forbindelse med folketingsarbejdet, og som ikke på anden måde dækkes af Folketinget. Forslagsstillerne forudsætter, at der ved udarbejdelsen af en nærmere model for en sådan refusionsordning ses på relevante ordninger og erfaringer fra andre lande.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: omkostningstillæg

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?