Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 59: Afskaffelse af den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger.)

B 59: Afskaffelse af den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 59

Fremsat af: Anders Samuelsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 59 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der inden udgangen af 2012 afskaffer den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger.

Bemærkninger til forslaget

Særskatten på pensioner – den såkaldte udligningsskat – er et yderst uheldigt brud på hele fundamentet for det danske pensionssystem: at man trygt skal kunne spare op til sin egen alderdom. Da pension ved den forrige regerings og Dansk Folkepartis aftale den 15. april 2010, som opfølgning på forårspakke 2.0 blev udpeget som en indkomst, der kan særbeskattes, blev der skabt betydelig usikkerhed om fordelen ved selv at spare op til pension.

Udligningsskatten lægges på pensionsudbetalinger over 362.800 kr. årligt (2011-niveau), og udgør 6 pct. i perioden 2011-14 for herefter at udfases med 1 procentenhed årligt frem til 2020. Udligningsskatten anses af forslagsstillerne for at være en ren misundelsesafgift, der får danskerne til at spare mindre op i pension, til trods for at danskerne i årtier er blevet opfordret til netop at spare op til pension. Det danske pensionssystem er ellers internationalt anerkendt for at give en basal tryghed til danske pensionsopsparere, og en central årsag hertil er netop, at systemet er opsparingsbaseret. Den tillid har lidt et alvorligt tilbageslag ved indførelsen af den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger.

Der er ikke kun tale om et midlertidigt problem, når tilliden til pensionssystemet undergraves med sådanne indgreb. Finansrådet bemærkede således i høringssvaret til lovforslaget, at et indgreb i pensionssystemet skaber længerevarende utryghed og reduceret tillid til kontinuiteten i det danske pensionssystem og i den fremtidige skattemæssige behandling af fremtidig pensionsopsparing. Der henvises til lovforslag nr. L 213, folketingsåret 2009-10. Dette er negativt for samfundet som helhed, idet opsparing til pension ikke kun er positivt for den enkelte pensionsopsparer, men også for samfundet som helhed.

Foruden den reducerede tillid til det danske pensionssystem har udligningsskatten den yderst beklagelige virkning, at den tilskynder danskerne til at arbejde mindre og overveje en tidligere pension, fordi den økonomiske gevinst ved at blive ekstra år på arbejdsmarkedet er blevet reduceret med særskatten på pensioner. Set i lyset af de store vækst- og demografiudfordringer, der som tunge, sorte skyer hænger over den danske velstand, er særskatten særdeles uhensigtsmæssig. Danskerne har behov for incitamenter, der øger tilskyndelsen til at blive på arbejdsmarkedet – ikke det modsatte.

Med en afskaffelse af udligningsskatten på pensioner ønsker forslagsstillerne at genoprette tilliden til det danske pensi?onssystem ved at fritage pensionsopsparere for en urimelig beskatning. Ifølge Skatteministeriet vil det koste 350 mio. kr. at afskaffe udligningsskatten, jf. alm. del – svar på spm. 450, folketingsåret 2010-11, 1. samling. Det foreslås, at finansieringen hertil findes ved lavere offentligt forbrug.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
08.05.12
2. behandling
07.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
06.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?