B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet) (Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet).)

B 151: Afskaffelse af grønthøsteren

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 151

Fremsat af: Rosa Lund (EL), Pernille Skipper (EL)

Fremsat dato: 07.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)

B 151 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fjerne den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovsforslaget for 2016 og frem på § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet).

Bemærkninger til forslaget

Vi kan kun sikre kvalitet i de danske uddannelser, hvis uddannelsesinstitutionerne får tilstrækkelig med ressourcer. Men lige nu spænder »grønthøsteren« ben for uddannelsernes økonomi, fordi undervisningen på skoler og gymnasier samt undervisningen og forskningen m.v. på de videregående uddannelser hvert år skal aflevere yderligere 2 pct. af deres tilskud, idet institutionerne i princippet hvert år forventes fortsat at levere samme kvalitet for stadig færre penge.

I praksis er det ikke muligt for uddannelserne at finde besparelser år efter år, uden at det får konsekvenser for kvaliteten. Denne årlige reduktion af uddannelsernes tilskud mindsker år for år undervisnings- og uddannelsesinstitutionernes kvalitet.

Derfor bør »grønthøsteren« fjernes, så uddannelsesinstitutionerne har de midler til rådighed, som Folketinget via taxametersystemet har besluttet at give dem – og ikke færre og færre penge hvert eneste år.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.04.15
1. behandling
19.05.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.04.15
Afstemning start
14.04.15
Afstemning slut

Emneord: grønthøsteren uddannelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?