B 32: Ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af valglovene, så personer med handicap gives mulighed for at stemme med den hjælp, de selv ønsker.)

B 32: Valgloven og handicap

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 32

Fremsat af: Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF), Dorthe Ullemose (DF)

Fremsat dato: 23.11.2015

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 32 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsende forslag til ændring af valglovene til folketings-, kommunal- og regionalvalg og valg til Europaparlamentet inden udgangen af folketingsåret 2015-16, så personer med en funktionsnedsættelse, der skal afgive stemme til valg, kan få lov til at afgive deres stemme med den hjælp, de selv ønsker. Samtidig pålægges regeringen at fremsende forslag om, at der ved valg stilles specielle eller elektroniske hjælpemidler i stemmeboksen til rådighed, som kan gøre det nemmere for personer med en funktionsnedsættelse at afgive deres stemme.

Bemærkninger til forslaget

Personer med en funktionsnedsættelse, der skal afgive stemme til folketings-, kommunal-, regional- eller Europaparlamentsvalg, bør kunne få lov til at afgive deres stemme med den hjælp, de selv ønsker.

I dag skal en vælger, der på grund af manglende førlighed, svagelighed el.lign., og som ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet, have to valgstyrere eller tilforordnede vælgere til at hjælpe med stemmeafgivelsen ved folketingsvalg, kommunal- og regionsvalg og valg til Europaparlamentet (§ 49 i lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, § 55 i lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014 og lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014). Alle vælgere kan i dag forlange hjælp ved afstemningen (folketingsåret 2015-16, Social- og Indenrigsudvalget, alm. del, spørgsmål 8). Vælgeren kan i dag beslutte, at den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger kan erstattes af en personlig udpeget hjælper. For nogle vælgere, der har behov for hjælp ved stemmeafgivelsen, forekommer det som unødig overvågning, at der ud over den personligt udpegede hjælper også skal være en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Det er menneskeretligt problematisk og en demokratisk overkontrol, som ingen andre udsættes for, hvilket også fremgår af Dansk Handicaps høringssvar i forbindelse med behandling af lovforslag nr. L 68 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed), folketingsåret 2013-14.

Samtidig kan der være personer med handicap, der stadig ønsker, at en valgtilforordnet skal se efter, om deres personligt udpegede hjælper har sat krydset rigtigt. Derfor bør det være op til den enkelte person med handicap at vælge, hvordan man ønsker at afgive sin stemme.

Derudover opfordres regeringen til at udvikle teknologiske løsninger, så det bliver lettere for personer med handicap at foretage afstemning uden hjælp fra hverken hjælper eller valgtilforordnet.

Forslaget vurderes ikke at medføre offentlige merudgifter.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
19.01.16
2. behandling
19.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut
19.04.16

Emneord: valgloven handicap

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 143: Forenkling af hjælp til børn med handicap

04.04.2016 B 126: Fysisk tilgængelighed til valghandlinger

04.04.2016 B 125: Handicaptilgængeligt politisk materiale

04.02.2016 B 60: Anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114

23.11.2015 B 36: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?