Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 82: ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag.)

B 82: ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 82

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF)

Fremsat dato: 20.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 82 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i løbet af 2012 at fremsætte forslag til lov, der får den virkning, at den, der offentligt forhåner Danmark eller en fremmed nation, en fremmed stat, det danske eller en fremmed nations eller stats flag eller andet anerkendt nationalitetsmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Bemærkninger til forslaget

Straffelovens § 110 e har i dag følgende ordlyd: »Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentligt forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag«. Det fremgår således meget tydeligt af straffeloven, at det er forbudt at forhåne fremmede nationer eller stater eller deres flag eller andre anerkendte nationale symboler. Derimod er der i dag intet strafferetligt forbud og ingen sanktion mod forhånelse af Danmark, Dannebrog eller danske nationalitetsmærker.

Så sent som i januar 2010 brændte cirka 3.000 fortrinsvis palæstinensiske demonstranter Dannebrog af. Og under en demonstration den 6. juli 2005 uden for den amerikanske ambassade foretog en gruppe maskerede autonome demonstranter afbrænding af amerikanske og danske flag samt afbrænding af en dukke, der forestillede den amerikanske præsident. I forbindelse med urolighederne udtalte en talsmand for Københavns Politi: »Vi ved godt, at mange var maskeret på et tidspunkt i demonstrationen. Vores indsatsleder vurderede meget fornuftigt, at det kunne de få lov til, medmindre maskeringen blev brugt til at dække over ulovligheder. I givet fald gribes der ind. Med hensyn til flagafbrænding er det i Danmark lovligt at brænde vores eget flag af, men ikke udenlandske.« (Jyllands-Posten den 6. juli 2005). Dette er senere bekræftet af justitsministeren ved svar på spørgsmål nr. S 2510 fra Peter Skaarup (DF) (folketingsåret 2004-05, 2. samling).

Efter forslagsstillernes opfattelse er det en mindst lige så alvorlig handling her i landet at forhåne Danmark, Dannebrog eller danske nationalitetsmærker som at rette forhånelsen mod andre nationer eller deres symboler. Det må anses for en mangel, at straffelovens § 110 e ikke er udformet således, at Danmark og Dannebrog er sidestillet med andre nationer og deres flag m.v., og denne mangel bør rettes.

Folketingsmedlem Zenia Stampe fra Radikale Venstre har, bakket op af SF og Enhedslisten, senest i april 2012 foreslået, at det skal være tilladt at flage med andre anerkendte staters flag på lige fod med Dannebrog (http://www.tv2east. dk/artikler/hidsig-debat-om-flagregler). Set med forslagsstillernes øjne må denne gøren køb på danskheden stoppe. Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er ude på som en del af den politiske korrekthed i virkeligheden at bekæmpe selve det at være dansk. Efter Zenia Stampes mening skal flagreglerne skrottes, så man i de danske kolonihaver og andre steder kan flage med somalisk, pakistansk, tyrkisk flag med mere.

Man burde efter Dansk Folkepartis opfattelse hellere slå fast én gang for alle, at vi flager med Dannebrog her i landet, og nedgørelse af flaget ved at brænde det af kan medføre, at man må imødese en straf.

Man kan håbe, at Radikale Venstres historieløse forslag om, at vi skal flage med alle mulige andre flag her i landet, bliver en boomerang for dem selv, så der kan blive flertal for bedre at beskytte Dannebrog. Så har debatten da været god for noget.

Forslagsstillerne ønsker i stedet at beskytte Dannebrog. Det kan ikke være rigtigt, at vi i dansk lov beskytter udenlandske flag, mens det er gratis at brænde danske flag. Efter forslaget sidestilles forhånelse af Danmark og Dannebrog i strafferetlig henseende med forhånelse af andre nationer og deres flag eller nationalitetsmærker.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.04.12
1. behandling
29.05.12
2. behandling
11.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.04.12
Afstemning start
01.06.12
Afstemning slut
10.06.12

20. Apr 2012 09:54
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Man må sige, at DF’s forslag er det direkte modsatte af mit eget tidligere fremsatte forslag, så er kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg anbefaler det til forkastelse.

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er ude på som en del af den politiske korrekthed i virkeligheden at bekæmpe selve det at være dansk. Efter Zenia Stampes mening skal flagreglerne skrottes, så man i de danske kolonihaver og andre steder kan flage med somalisk, pakistansk, tyrkisk flag med mere.

Suk, siger jeg bare - man kæmper åbenbart mod danskheden, fordi man vil give folk lov til at bstemme selv.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?