B 78: Ændring af rentesatser for SU-lån under studietiden (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af rentesatser for SU-lån under studietiden.)

B 78: Rentesatser for SU-lån

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 78

Fremsat af: Eva Flyvholm (EL), Pelle Dragsted (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL)

Fremsat dato: 01.03.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)

B 78 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) således, at renten på SU-lån er diskontoen plus et tillæg på højst 1 pct. både under studietiden og i den efterfølgende afbetalingsperiode, dog med et fast renteloft på maksimalt 4 pct.

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

SU-lånet blev indført i 1988, hvor en fast rente på 4 pct. under studietiden var en meget favorabel rente, som staten gav de studerende.

Det var ikke hensigten, at staten skulle have renteindtægter i forbindelse med de studerendes SU-lån.

Staten har gennem de seneste år haft en betragtelig indtægt på SU-lånet, da renten under studietiden fortsat ligger på 4 pct., på trods af at staten låner pengene af Nationalbanken til en lavere rente. Siden 2011 har staten derfor tjent 1,5 mia. kr. på at låne penge til studerende.

Samtidig med at staten har oppebåret denne ikke tiltænkte indtægt, oplever flere og flere unge, at de kæmper med at afbetale deres SU-lån.

For at sikre, at flest muligt unge har mulighed for at tage en uddannelse og undgå gældsproblemer, skal der ske en ændring af SU-loven. Renten på SU-lånet skal sænkes og gennem hele studietiden følge den model, der allerede er gældende for afbetalingsperioden.

Det betyder, at renten vil svare til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg eller et fradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. Tillægget kan ikke overstige 1 pct., og renten kan ikke på noget tidspunkt overstige 4 pct.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
01.03.16
1. behandling
08.04.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
01.03.16
Afstemning start
08.03.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: studielån su-lån su

Relaterede forslag:

22.11.2016 L 87: Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.m.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?