Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 33: ændring af reglerne for pædofilidømtes adgang til prøveløsladelse (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for pædofilidømtes adgang til prøveløsladelse.)

B 33: ændring af reglerne for pædofilidømtes adgang til prøveløsladelse

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 33

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF)

Fremsat dato: 25.01.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 33 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen senest den 1. april 2012 at fremsætte forslag til lov, som indebærer, at personer, der er idømt fængselsstraf for et seksuelt overgreb imod børn og mindreårige, ikke længere vil have mulighed for at opnå prøveløsladelse.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af B 112, folketingsåret 2008-09, jf. Folketingstidende tillæg A side 4998 og 5000 og Folketingets forhandlinger side 6164.

Prøveløsladelse

I dag er det således, at prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1, når to tredjedele af straffen er udstået, betragtes som et regelmæssigt led i fuldbyrdelsen af fængselsstraffe på 2 måneder og derover. I praksis er det således, at den dømte skal »udmærke« sig på særlig negativ vis for at få afslag på prøveløsladelse. Prøveløsladelse forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelsen utilrådelig (straffelovens § 38, stk. 5).

Under bestemte forudsætninger kan prøveløsladelser sågar ske, efter at halvdelen af fængselsstraffen er udstået.

Forslagsstillerne ser gerne, at denne praksis ændres for personer, som er idømt fængselsstraf for et seksuelt overgreb mod børn og mindreårige (straffelovens §§ 222-225). Et seksuelt overgreb mod et barn er en ualmindelig modbydelig forbrydelse, og Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at det som udgangspunkt er »utilrådeligt« at løslade en person, som er idømt fængselsstraf for et seksuelt overgreb mod en mindreårig, før tid.

Brønderslevsagen

I de senere år har der været en række sager om seksuelle overgreb mod børn. Et eksempel herpå er den såkaldte Brønderslevsag. Sagen drejede sig om en sammenbragt familie med ti børn, hvor begge forældrene misbrugte børnene på det groveste. Dette misbrug fandt sted gennem flere år. Men i februar 2010 blev forældrene anmeldt af parrets dengang 20-årige datter. Forældrene blev anholdt og børnene tvangsfjernet. Der faldt dom i sagen den 21. juni 2011. Faren blev idømt forvaring, mens moren fik 4 års fængsel. Begge ankede deres dom. Vestre Landsret stadfæstede morens dom, mens farens forvaringsdom blev ændret til 11 års fængsel.

Brønderslevsagen bliver af mange betragtet som en af de voldsomste sager om misrøgt og vold mod børn i danmarkshistorien. Og landsrettens ændring af farens straf har vakt harme, idet den tidsbestemte straf reelt kan betyde, at faren er ude efter den halve tid. Således udtaler retsordfører Ole Hækkerup (S): »Min retsfølelse er helt ude at blafre, hvor jeg er parat til meget for at give de personer, der gør den slags, en hårdere straf. Den mand skal have noget behandling med det samme, så vi sikrer, at det på ingen måde sker igen, når han bliver løsladt«, og fortsætter: »Han er fuldstændig syg i hovedet. Når man kan få sig selv til at gøre den slags eller tvinge andre til de ting, som vi har hørt, er man ikke rask.« (»S-ordfører om Brønderslevfar: »Han er jo syg i hovedet««, www.bt.dk den 15. december 2011. )

Forslagsstillerne er helt enige med Socialdemokratiet i bedømmelsen af Brønderslevsagen. Det virker uforståeligt, at straffen ændres fra forvaring til fængsel. Hvis man ikke er syg, når man gør den slags over for sine børn, hvornår er man så?

I en anden meget omtalt sag i 2011, nemlig Esbjergsagen, der også handler om grove seksuelle krænkelser af mindreårige, har Folketingets Retsudvalg modtaget et brev fra en mor til et af Esbjergmandens ofre. Heri bønfalder moren politikerne i Retsudvalget om at skride til handling. I brevet fortæller hun, hvordan hendes datter bekymret modtog nyheden om, at Esbjergmanden med de gældende regler om prøveløsladelse kan være på fri fod om 4 år.

»Jeg er sikker på, at min familie ikke er den eneste af de ramte familier, der nu sidder tilbage med oplevelsen af, at mandens gerninger slet ikke hænger sammen med udmålingen af mandens straf«, lyder det blandt andet i brevet, jf. REU alm. del – bilag 114.

Tanken om dømte sædelighedskriminelle, der under prøveløsladelse eller efter endt afsoning begår nye seksuelle overgreb mod børn, er forfærdelig. Forslagsstillerne vil med dette beslutningsforslag ændre reglerne for prøveløsladelse af personer, som er idømt fængselsstraf for et seksuelt overgreb mod børn og mindreårige, således at det for fremtiden ikke bliver muligt at opnå prøveløsladelse.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.01.12
1. behandling
29.03.12
2. behandling
11.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.01.12
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
10.06.12

25. Jan 2012 15:53
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

[...] som udgangspunkt er »utilrådeligt« at løslade en person, som er idømt fængselsstraf for et seksuelt overgreb mod en mindreårig, før tid.

I virkeligheden mener Dansk Folkeparti nok, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod mindreårige, slet ikke skal løslades. Nogensinde.

Jeg har det generelt svært med forslag, der opstår hurtigt på baggrund af få enkeltsager, der fremhæves meget i medierne. Det skygger for den objektive tankegang og kommer derfor til at virke en anelse populistisk.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?