B 23: Ændring af reglerne for efterløn til regionsrådsformænd (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for efterløn til regionsrådsformænd.)

B 23: Efterløn til regionsrådsformænd

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 23

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Pelle Dragsted (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rune Lund (EL), Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 30.10.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 23 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2015-16 at ændre bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, så tidligere regionsrådsformænd, som udnævnes til ministre, mister retten til at få udbetalt efterløn fra regionen.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med beslutningsforslaget er at sikre, at tidligere regionsrådsformænd, som udnævnes til ministre, ikke samtidig har ret til at få udbetalt efterløn fra regionen, så de modtager dobbelt vederlag.

I bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014) er der ikke taget højde for, at regionsrådsformænd kan udnævnes til ministre. De eksisterende bestemmelser sikrer, at regionsrådsformænd mister retten til efterløn, hvis de tiltræder som borgmester, magistratsmedlem eller udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse eller på ny tiltræder som regionsrådsformand. At det stadig er muligt at modtage efterløn efter udnævnelse til minister, er dermed tydeligvis i modstrid med hensigten i det nuværende regelsæt og er også et ganske urimeligt overforbrug af skattekroner til ministre, som i forvejen modtager høje lønninger.

Derfor ønsker forslagsstillerne at tilføje i § 16, stk. 4, i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, at retten til efterløn også bortfalder, hvis en fratrådt regionsrådsformand tiltræder som minister.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.15
1. behandling
15.12.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.15
Afstemning start
06.11.15
Afstemning slut

Emneord: efterløn regioner

Relaterede forslag:

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

27.11.2013 L 83: Regioners mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder m.v.

09.10.2013 L 38: Regioners nedsættelse af stående udvalg uden forudgående godkendelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?