B 142: Ændring af godskørselsloven så hele vogntog kan tilbageholdes (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af godskørselsloven så hele vogntog kan tilbageholdes.)

B 142: Tilbageholdelse af vogntog

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 142

Fremsat af: Henning Hyllested (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 142 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte forslag til ændring af godskørselsloven, så det også bliver muligt for politiet at tilbageholde hele vogntog, hvis der udføres godskørsel i strid med lovgivningen. Lovændringen gennemføres således, at der ikke sker tilbageholdelse af selve godset, som kan omlæsses til anden transport.

Bemærkninger til forslaget

Enhedslisten ønsker at gøre det muligt for myndighederne at tilbageholde en eventuel sættevogn eller anden vogntype, der indgår i et vogntog, og ikke kun selve motorkøretøjet, som man allerede kan i dag.

Forslaget vil være med til at sikre, at speditøren ikke blot kan hente sættevogn og gods med en anden trækker, når et lastvognskøretøj tilbageholdes som følge af en forseelse, eksempelvis en overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne eller cabotagebestemmelserne. Dette sker nemlig i dag, og dermed har de regler og sanktioner, der er sat i verden for bl.a. at sikre trafiksikkerhed og ordentlige arbejdsforhold for chauffører, en meget begrænset præventiv virkning. Det betyder nemlig i praksis, at køberen af transportydelsen ikke mærker meget til, at der begås lovovertrædelser hos de fragtfirmaer eller vognmænd, man vælger at samarbejde med. Det er Enhedslistens klare holdning, at hvis man vil skabe ordentlige forhold i godstransportbranchen, skal køberne af transportydelserne – som ofte er store og vigtige spillere på markedet – også have incitament til at vælge samarbejdspartnere i transportkæden, der overholder de gældende regler. Endelig har forslaget den gavnlige effekt, at staten vil få bedre mulighed for at opkræve de bøder, der udskrives ved lovovertrædelser.

Formålet med at tilbageholde et helt vogntog er naturligvis hverken at genere chauffør, vognmand eller kunden, men derimod at sørge for sikre veje og understøtte ordentlige forhold i transportbranchen. Derfor foreslog Enhedslisten et lignende tiltag i forbindelse med en ændring af godskørselsloven i 2012 (jf. lovforslag L 135 A, 2011-12). Dengang virkede det lidt besynderligt, at der ikke kunne findes bredere opbakning om denne sag, heller ikke fra partier, der normalt i egen selvforståelse vægter lov og orden højt. Enhedslisten håber, at tiden nu er mere moden til at tage dette vigtige skridt mod mere ordnede forhold på de danske veje.

Enhedslisten er med forslaget ganske på linje med f.eks. vognmandsorganisationen FDL, der kraftigt har opfordret danske politikere til at kigge til Sverige. Her har den sven?ske regering givet politi og toldmyndigheder mulighed for at tilbageholde (ved hjælp af hjulklamper) en lastvogn eller et lastvognstog, hvis chauffør eksempelvis har overtrådt køre- og hviletidsreglerne eller har fået en bøde, som skal betales eller garanteres, inden chaufføren får lov at køre videre.

Enhedslisten finder endvidere ikke, at argumenter om at godset er »tredjemands eje« kan bruges til at afvise dette fornuftige tiltag. Dels har vort naboland Sverige som nævnt allerede indført lignende regler, og dels er det allerede muligt at tilbageholde et lastvogntog, hvis f.eks. bremserne ikke virker. I så tilfælde kan godset omlæsses, hvis det skal videre, inden vogntoget er synet og godkendt. Det mener Enhedslisten er fornuftigt, hvorfor omlastning af godset også vil være en mulighed, hvis et lastvogntog tilbageholdes efter den regelændring, som Enhedslisten foreslår med dette beslutningsforslag.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
13.05.15
2. behandling
02.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
03.04.15
Afstemning slut
02.06.15

Emneord: godskørsel

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 165: Godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

04.04.2016 B 131: Ændring af godskørselsloven, så hele vogntog kan tilbageholdes

11.11.2014 B 23: Ændring af godskørselsloven

02.04.2014 B 89: At lade udenlandske transportører af gods eller passagerer registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager national gods- eller passagertransport i Danmark (cabotagekørsel)

31.10.2013 L 58: Ændring af bødesatser

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?