B 23: Ændring af godskørselsloven (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af godskørselsloven.)

B 23: Ændring af godskørselsloven

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 23

Fremsat af: Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 11.11.2014

Forkastet dato: 20.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 23 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter, der sikrer, at varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af bestemmelserne i godskørselsloven.

Bemærkninger til forslaget

Indeværende forslag har til formål at sikre, at varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af godskørselsloven.

Definitionen af godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 t tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra Trafikstyrelsen (kilde: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Erhvervstransport/Godskoersel.aspx).

I forbindelse med ændringen af godskørselsloven i 2012 blev det fra flere sider foreslået, at varebiler under 3.500 kg også skulle være omfattet af bestemmelserne i godskørselsloven. Således udtalte Dansk Transport og Logistiks (DTL) chefjurist:

»Den nuværende vægtgrænse på 3.500 kg giver anledning til unfair konkurrence og en skævvridning af konkurrenceforholdene mellem lastbiler, der vejer over 3.500 kg, og varebiler under 3.500 kg, der kan køre stort set uden nogen form for regulering. Desuden har SKAT gennemført kontrolaktioner rettet mod varebiler under 3.500 kg, hvor resultatet hver gang er nedslående, idet sort arbejde, socialt bedrageri og beskæftigelse af illegal arbejdskraft er udbredt.« (kilde: artikel i Lastbilmagasinet, 27. februar 2012: »Det nytter at stille krav til varebiler« – http://www.lastbilmagasinet.dk/artikel.aspx? id=26349).

DTL argumenterer således, at den nuværende vægtgrænse skævvrider konkurrencen mellem lastbiler, der vejer over 3.500 kg, og varebiler, der vejer under. Desuden henvises til, at SKAT adskillige gange har gennemført kontroller mod varebiler under 3.500 kg. Resultatet af disse aktioner har ofte været, at man har kunnet afsløre udbredt beskæftigelse af illegal arbejdskraft, sort arbejde og socialt bedrageri (ibid.). DTL peger endvidere på, at det eneste, der behøves for at starte op som småbilsvognmand, er, at man kan påvise, at man er statsborger i et EU-land.

I 2012 var der i Danmark ca. 12.445 varebiler under 3.500 kg, der anvendtes til kørsel af gods for fremmed regning. Det svarer til ca. 2,9 pct. af det samlede antal varebiler (kilde: paper fra Incentive, Trafikdage 2013: »Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t« – (http://www.trafikdage.dk/papers_2013/Praesentationer_2013/SpecialSessions/Godstransport_varebil/Godstransport_varebil. pdf).

En række andre EU-lande har taget problematikken op. F.eks. skal man i Sverige have godskørselstilladelse for at køre gods for fremmed regning med varebiler under 3.500 kg. Ifølge DTL’s oplysninger er der ca. 6.900 varebiler under 3.500 kg, der har godskørselstilladelse, og ifølge den internationale transportorganisation IRU (International Road Transport Union) er der overvejelser om at indføre lignende krav i Belgien, Frankrig, Ungarn, Polen og Rumænien (kilde: artikel i Lastbilmagasinet, 27. februar 2012: »Det nytter at stille krav til varebiler« – http://www.lastbilmagasinet.dk/artikel.aspx? id=26349).

Forslagsstillerne ser intet problem i, at Danmark også indfører krav om kørsel af gods for fremmed regning for varebiler under 3.500 kg, som svenskerne allerede har gjort, og som andre EU-lande overvejer. Det vil kunne gøres uproblematisk og samtidig mindske anvendelsen af illegal arbejdskraft og mindske sort arbejde. Og det vil sandsynligvis også forbedre sikkerheden på de danske veje.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.11.14
1. behandling
11.12.14
2. behandling
05.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.11.14
Afstemning start
18.11.14
Afstemning slut
04.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. januar 2015

Emneord: godskørsel godstransport varebiler

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 165: Godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

04.04.2016 B 131: Ændring af godskørselsloven, så hele vogntog kan tilbageholdes

27.03.2015 B 142: Ændring af godskørselsloven så hele vogntog kan tilbageholdes

11.03.2015 L 159: Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

02.04.2014 B 89: At lade udenlandske transportører af gods eller passagerer registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager national gods- eller passagertransport i Danmark (cabotagekørsel)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?