B 20: Ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Forholdsmæssig fordeling af formandsposter i de stående udvalg m.v.) (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Forholdsmæssig fordeling af formandsposter i de stående udvalg m.v.).)

B 20: Fordeling af formandsposter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 20

Fremsat af: Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V), Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 07.11.2014

Vedtaget dato: 02.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 20 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

§ 1

I forretningsordenen for Folketinget, som vedtaget den 17. december 1953 og ændret senest den 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, indsættes før 1. pkt.:

»Fordelingen af formands- og næstformandsposter i udvalgene sker efter forholdstal, jf. dog § 7, stk. 3, på samme måde som ved valg af udvalgsmedlemmer, jf. § 36, medmindre valggrupperne i enighed beslutter andet. Ved valg af formand og næstformand, jf. 7. og 8. pkt. og stk. 2, skal udvalgene respektere den foretagne fordeling, jf. 1. pkt.«

§ 2

Folketingsbeslutningen træder i kraft efter førstkommende valg til Folketinget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.11.14
1. behandling
20.11.14
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.11.14
Afstemning start
16.11.14
Afstemning slut

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 26. november 2014

Emneord: forretningsorden folketinget

Relaterede forslag:

06.05.2015 B 170: Ændring af forretningsorden for Folketinget

10.03.2015 B 94: § 57 (vedrørende Thomas Danielsen)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?