Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 35: ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed (Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed.)

B 35: ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 35

Fremsat af: Bertel Haarder (V), Holger K. Nielsen (SF), Marianne Jelved (RV), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF)

Fremsat dato: 31.01.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 35 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

»Beretninger fra rigsrevisor, som er foranlediget udarbejdet i medfør af reglerne i § 9, jf. § 8, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., behandles af statsrevisorerne på deres førstkommende møde efter beretningernes modtagelse. Herefter fremsender statsrevisorerne straks beretningerne med deres eventuelle bemærkninger til vedkommende folketingsudvalg.«

§ 2

Folketingsbeslutningen træder i kraft dagen efter vedtagelsen i Folketinget.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget har til formål at gennemføre en mindre ændring i ordningen for behandling af beretninger fra rigsrevisor, som er udarbejdet efter et folketingsudvalgs anmodning til statsrevisorerne om fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger. Forslaget er et led i opfølgningen på den gennemgang af den danske statslige revisionsordning, som statsrevisorerne iværksatte i januar 2008.

Efter den gældende bestemmelse i § 9 i folketingsbeslutningen om statsrevisorernes valg og virksomhed kan et folketingsudvalg anmode om statsrevisorernes bistand til fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger. En sådan anmodning fremsættes skriftligt og behandles af statsrevisorerne i deres førstkommende møde. Kan statsrevisorerne imødekomme anmodningen, beder de rigsrevisor om at udfærdige en beretning. Rigsrevisor fremsender beretningen til statsrevisorerne, som straks efter modtagelsen fremsender den til folketingsudvalget. Inden 2 uger efter modtagelsen meddeler udvalget statsrevisorerne, om det vil lade rigsrevisors beretning i sin helhed indgå eller optrykke som bilag til en udvalgsbetænkning eller beretning.

Forslaget til ændring indebærer, at beretningerne fremover bliver behandlet af statsrevisorerne, inden de fremsendes til det udvalg, som har anmodet om undersøgelsen. Statsrevisorernes behandling af beretningerne er en forudsætning for, at statsrevisorerne kan formulere de bemærkninger, som allerede nu er forudsat i folketingsbeslutningens § 10, stk. 2.

Med den foreslåede ændring vil det pågældende folketingsudvalg fremover modtage rigsrevisors beretning og statsrevisorernes bemærkninger hertil samlet og således have et bedre grundlag for at tage stilling til sagen. Samtidig sikres det med ændringen, at folketingsudvalget i alle tilfælde vil have modtaget statsrevisorernes bemærkninger til beretningen, inden den ovennævnte 2-ugers-frist begynder at løbe.

Bilag 1

Forslag sammenholdt med gældende folketingsbeslutning

Gældende formulering Forslaget
§ 10. Beretninger fra rigsrevisor, som er foranlediget udarbejdet i medfør af reglerne i § 9, jf. § 8 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., fremsendes straks efter modtagelsen til vedkommende folketingsudvalg. Statsrevisorerne fremsender endvidere egne beretninger til vedkommende udvalg. Inden 2 uger efter modtagelsen meddeler udvalget statsrevisorerne, om det vil lade rigsrevisors beretning i sin helhed indgå eller optrykke som bilag til en udvalgsbetænkning eller beretning. Er dette ikke tilfældet, kan statsrevisorerne beslutte at afgive beretningen til Folketinget. § 10. Beretninger fra rigsrevisor, som er foranlediget udarbejdet i medfør af reglerne i § 9, jf. § 8, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., behandles af statsrevisorerne på deres førstkommende møde efter beretningernes modtagelse. Herefter fremsender statsrevisorerne straks beretningerne med deres eventuelle bemærkninger til vedkommende folketingsudvalg. Statsrevisorerne fremsender endvidere egne beretninger til vedkommende udvalg. Inden 2 uger efter modtagelsen meddeler udvalget statsrevisorerne, om det vil lade rigsrevisors beretning i sin helhed indgå eller optrykke som bilag til en udvalgsbetænkning eller beretning. Er dette ikke tilfældet, kan statsrevisorerne beslutte at afgive beretningen til Folketinget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.01.12
1. behandling
07.02.12
2. behandling
01.03.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.01.12
Afstemning start
21.02.12
Afstemning slut
29.02.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?