B 193: Statsregnskabet for finansåret 2014 (Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2014.)

B 193: Finansåret 2014

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 193

Fremsat dato: 28.04.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

B 193 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

1. Udvalgsarbejdet

Statsrevisorerne afgav den 8. april 2016 den endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2014 og foretog i overensstemmelse med grundlovens § 47, stk. 3, indstilling til Folketingets beslutning med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2014. Statsrevisorerne indstillede i lighed med tidligere år, at statsregnskabet godkendes.

Møder

Finansudvalget påbegyndte behandling af den endelige betænkning over statsregnskabet den 14. april 2016 og har behandlet betænkningen og de af Statsrevisorerne afgivne beretninger i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har løbende behandlet Statsrevisorernes beretninger og Rigsrevisionens beretninger, der ligger til grund for disse, efterhånden som de har foreligget. Udvalget har herudover i forbindelse med gennemgangen af de årlige bevillingsforslag stillet spørgsmål til eller har haft samråd med ministre, hvor der har været anledning hertil.

2. Politiske bemærkninger

Statsrevisorerne fremhæver i den endelige betænkning over statsregnskabet for 2014 11 beretningssager på grund af deres kritiske og/eller principielle karakter. Finansudvalget er enig med Statsrevisorerne i disses bemærkninger.

3. Indstilling

Udvalget indstiller herefter i overensstemmelse med Statsrevisorerne følgende:

Forslag til folketingsbeslutning

i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2014

Statsregnskabet for finansåret 2014 godkendes.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

René Christensen (DF) Kristian Thulesen Dahl (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Jacob Jensen (V) Søren Gade (V) Eva Kjer Hansen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Ole Birk Olesen (LA) fmd. Brian Mikkelsen (KF) Anne Paulin (S) Benny Engelbrecht (S) nfmd. Henrik Sass Larsen (S) Jesper Petersen (S) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) Martin Lidegaard (RV) Jonas Dahl (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)46
Dansk Folkeparti (DF)37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)34
Enhedslisten (EL)14
Liberal Alliance (LA)13
Alternativet (ALT)10
Radikale Venstre (RV)8
Socialistisk Folkeparti (SF)7
Det Konservative Folkeparti (KF)6
Inuit Ataqatigiit (IA)1
Siumut (SIU)1
Tjóðveldi (T)1
Javnaðarflokkurin (JF)1

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 193

Bilagsnr.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.04.16
1. behandling
13.05.16
2. behandling
17.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.04.16
Afstemning start
05.05.16
Afstemning slut
17.05.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?