B 119: Godkendelse af statsregnskabet for finansåret 2012 (Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2012.)

B 119: Statsregnskabet for 2012

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 119

Fremsat dato: 15.05.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

B 119 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

1. Udvalgsarbejdet

Statsrevisorerne afgav den 4. april 2014 den endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2012 og foretog i overensstemmelse med grundlovens § 47, stk. 3, indstilling til Folketingets beslutning med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2012. Statsrevisorerne indstillede i lighed med tidligere år, at statsregnskabet godkendes.

Møder

Finansudvalget påbegyndte behandling af den endelige betænkning over statsregnskabet den 10. april 2014 og har behandlet betænkningen og de af Statsrevisorerne afgivne beretninger i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har løbende behandlet Statsrevisorernes beretninger og de rigsrevisorrapporter, der ligger til grund for disse, efterhånden som de har foreligget. Udvalget har herudover i forbindelse med gennemgangen af de årlige bevillingsforslag stillet spørgsmål til eller haft samråd med ministre, hvor der har været anledning hertil.

2. Politiske bemærkninger

Statsrevisorerne fremhæver i den endelige betænkning over statsregnskabet for 2012 flere beretningssager på grund af deres kritiske og/eller principielle karakter. Finansudvalget er enig med Statsrevisorerne i disses bemærkninger. Finansudvalget vil særlig fremhæve beretning 9/2012 om politiets it-system, POLSAG, der nævnes som et eksempel på et statsligt it-projekt, som var mangelfuldt forberedt og styret og på flere punkter ikke fulgte god praksis for styring af statslige it-projekter. Finansudvalget har senest den 23. februar 2012 haft justitsministeren i samråd om sagen og har herudover stillet en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Finansudvalget har noteret sig, at Statsrevisorerne har påtalt, at Justitsministeriet havde ført et utilstrækkeligt tilsyn og ikke havde orienteret Finansudvalget tilstrækkeligt om ændringer i omkostninger og risici ved projektet.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller herefter i overensstemmelse med Statsrevisorerne følgende:

Forslag til folketingsbeslutning

i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til

statsregnskabet for finansåret 2012

Statsregnskabet for finansåret 2012 godkendes.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jesper Petersen (S) Benny Engelbrecht (S) Rasmus Prehn (S) Ole Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Christian Friis Bach (RV) fmd. Jonas Dahl (SF) Frank Aaen (EL) Finn Sørensen (EL) Peter Christensen (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jacob Jensen (V) Kristian Jensen (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) nfmd. René Christensen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Mike Legarth (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)47
Socialdemokratiet (S)47
Dansk Folkeparti (DF)22
Radikale Venstre (RV)17
Socialistisk Folkeparti (SF)12
Enhedslisten (EL)12
Liberal Alliance (LA)9
Det Konservative Folkeparti (KF)8
Inuit Ataqatigiit (IA)1
Siumut (SIU)1
Sambandsflokkurin (SP)1
Javnaðarflokkurin (JF)1
Uden for folketingsgrupperne (UFG)1

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.05.14
1. behandling
04.06.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.05.14
Afstemning start
22.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Emneord: statsregnskab

Relaterede forslag:

21.04.2015 B 166: Betænkning og indstilling vedrørende den af Statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?