B 166: Betænkning og indstilling vedrørende den af Statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2013.

B 166: Betænkning og indstilling vedrørende den af Statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2013.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 166

Fremsat dato: 21.04.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

B 166 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

1. Udvalgsarbejdet

Statsrevisorerne afgav den 16. marts 2015 den endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2013 og foretog i overensstemmelse med grundlovens § 47, stk. 3, indstilling til Folketingets beslutning med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2013. Statsrevisorerne indstillede i lighed med tidligere år, at statsregnskabet godkendes.

Møder

Finansudvalget påbegyndte behandling af den endelige betænkning over statsregnskabet den 19. marts 2015 og har behandlet betænkningen og de af Statsrevisorerne afgivne beretninger i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har løbende behandlet Statsrevisorernes beretninger og de rigsrevisorrapporter, der ligger til grund for disse, efterhånden som de har foreligget. Udvalget har herudover i forbindelse med gennemgangen af de årlige bevillingsforslag stillet spørgsmål til eller har haft samråd med ministre, hvor der har været anledning hertil.

2. Politiske bemærkninger

Statsrevisorerne fremhæver i den endelige betænkning over statsregnskabet for 2013 flere beretningssager på grund af deres kritiske og/eller principielle karakter. Finansudvalget er enig med statsrevisorerne i disses bemærkninger.

Finansudvalget vil særligt fremhæve Statsrevisorerne bemærkninger om behovet for en styrket inddrivelsesindsats i Skat.

6 år i træk har Statsrevisorerne kritiseret Skatteministeriets forvaltning af inddrivelsen af offentlige restancer, og i beretning 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer udtaler Statsrevisorerne, at de ser med stor alvor og bekymring på, at SKAT fortsat har problemer med at inddrive restancer, og at restancemassen fortsætter med at stige.

I den forbindelse kritiserer Statsrevisorerne bl.a., at SKATs effektmål på finansloven – skattegab og inddrivelsesprocent for øvrige restancer – er misvisende i forhold til SKATs fulde opgave med at inddrive restancer, f. eks. blev skattegabsmålet opfyldt i 2012, selv om de samlede restancer steg.

Finansudvalget har noteret, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne derfor fortsat vil følge Skatteministeriets overvejelser om at fastsætte mere dækkende effektmål på finanslovene for SKATs arbejde med inddrivelse af restancer.

3. Indstilling

Udvalget indstiller herefter i overensstemmelse med Statsrevisorerne følgende:

Forslag til folketingsbeslutning

i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til

statsregnskabet for finansåret 2013

Statsregnskabet for finansåret 2013 godkendes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.04.15
1. behandling
08.05.15
2. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.04.15
Afstemning start
28.04.15
Afstemning slut
12.05.15

Emneord: statsregnskab

Relaterede forslag:

15.05.2014 B 119: Godkendelse af statsregnskabet for finansåret 2012

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?