Samsø Posten har brug for hjælp!

af Søren Vanting den 15. Februar 2013 Søren Vanting

På øen Samsø i Kattegat drives et dagblad ud fra traditionel udgivelses format , som trykt dagblad fem gange ugentligt. Den har været udgivet i 105 år og været udsat for konkurrence i form af lokal redaktioner fra Stiften og Kalundborg. Nu er det i midlertidigt ikke konkurrence der kan dræbe initiativet og virksomheden bag Samsøs sidste dagblad.

Samsø er en ø med bemærkelsesværdig megen vindenergi. Rent faktisk produceres over 1/6 af hele Østjyllands vindenergi produktion på øen. En ø med godt 3.900 indbyggere i 2012.  Øen er kendt for sin foretagsomhed og turisme og energi omstilling. De kan og vil på øen ….....

Øen står til ny havn syd for Ballen i 2013. Det lover godt for infrastrukturen på øen. Bedre bliver det måske om kattegatforbindelsen bliver en realitet.  Transportministeren har indkaldt regionens aktører for at komme nærmere en løsning på infrastruktur investeringerne.

Kvadrat meterprisen for ejendomme og antallet af ubeboede ejendomme trækker i den modsatte retning. Øen har den laveste kvadrat meter pris på  kr. 8.429 på parcel og rækkehuse overfor 13.032 i Østjylland. Antallet af u-beboede parcel og rækkeshuse er 29% mod Østjyllands 4,8% i 2012.


Grundloven.:

Danmarks Riges Grundlov blev til i 1849 og gav os indførelsen af  ytringsfrihed og demokrati. Dermed skete der en eksplosion i antallet af aviser i anden halvdel af 1800-tallet. Inden 1849 var få aviser drevet på vores enevældige Kongemagts nåde. Efterfølgende fik vi firebladssystemet med aviser, der støttede op omkring de politiske partier. Konservative, Venstre, Radikale og Socialdemokratiet. I hver større by fandtes et dagblad med støtte til partierne, hvorfor firebladssystemet gav danskeren bedre læsefærdigheder og øget mobilisering for de politiske partier i forbindelse med valgene til Folketinget og Landstinget. I begyndelsen af 19-tallet blev de danske dagblade ændret med fokus på nyheder og med egne redaktioner og fokus på det mere sensationelle stof. Bladdøden indtraf imellem 1930 og 1940 grundet manglende annonce salg og ændring i danskernes nyheds dækning. Bladdøden tog til efter anden verdenskrig og 1960`erne. Antallet af selvstændige aviser faldt fra 129 til i dag godt 20. Ugeblade, Internetaviser og gratis aviser har siden gjort det svært for dagbladene, da det er vanskeligt at finde en forretningsmodel, hvor der skal betales for et produkt, der indtil nu har været gratis.

Mediestøtte.:.

Mediestøtten har hidtil støttet de som medier udgør grundstammen i den demokratiske debat og mediebilledet. Omvendt skal medie billedet nu også tilgodese online-medierne.
Fremtidens mediestøtte skal bevare  og udvikle den  publicistiske tradition vi har i Danmark. Grundstammen i mediestøtten er dagbladene, DR og TV2
Samfundet har et ansvar for mediernes kvalitet, fordi medierne spiller en stor rolle for demokratiet. Nye medier klarer ikke nødvendigvis alle forpligtelserne fordi de er nye. Momsfritagelse er tillige mediestøtte.
Regeringen har med støtte fra Enhedslisten valgt at omlægge mediestøtten. Ingen bred aftale i Folketinget. Kernen i aftalen er, at vi går fra distributionsstøtte til produktionsstøtte. Det betyder, at der støttes journalister og redaktionelt indhold i stedet for papir og tryksværte. Det skal omlægge støtten til nutidens mediebillede, hvor nyheder formidles gennem både trykt avis, internet og mobile løsninger.

Red Samsø Posten.

Mediestøtte forliget rammer lige i maven på Samsø, når Samsø Posten ser sig nødsaget til at dreje nøglen om efter januar 2014, når mediestøtten udebliver. Avisen har fast abonnent oplag og drives af 1,8 skrivende journalister. Ifølge den nye aftale mellem Regeringen og Enhedslisten skal der som minimum være 3 årsværk. Hvilket man ikke kan leve op til på Samsø Posten. Årsagen er at man ikke har råd til at ansætte flere. En omlægning til ugeavis eller internetavis virker heller ikke som en løsning grundet få annoncører og befolkningens sammensætning på Samsø med en større del uden internetadgang. Mediestøtten har været en væsentlig del af driften for de 8 ansatte på avisen. Avisens indhold er læserbreve, rubrikannoncer og nyheder. At den nye ordning virker som en for fordelen til Østdanmark. De moderne og dyre adresser på eks. Store Kongensgade i København. Der er flere nye mediestøtte modtagere, der aldrig har trykt en avis, men kun drevet online aviser. Antallet af abonnenter er svingende og støtten udregnes skævt i forhold de tidligere trykte dagblade. På Store Kongensgade i København sidder godt 5 journalister og skriver på avisen.dk. Ejet af A-Pressen og freeway. De står nu til at gå fra o,- kr. i støtte til 2.350.000 kr. Samsø Posten står til at miste godt 1.300.000 kr. Det er en klokkeklar fordeling mellem Øst og Vest Danmark. Samsø Posten afvikles og avisen.dk udvikles.

Avisen er en vigtig del af grundlaget for vores demokrati og dannelse. Regeringen lukker avisen og mindsker vores grundlovs sikrede rettighed som -
at alle har ret til at skrive om sin mening.

I denne omgang er det blot på Samsø man må sande dette. Der er en vej ud for Regeringen og det er at skabe en ordning inden januar 2014 for Samsø Posten, så det kan sikre vores grundlovs sikrede rettigheder gælder om vi bor i København eller på Samsø. En gang i mellem skal vi tillade os at sørge over forandringerne.

 

 

Læst 2361 gange

Emneord: Indlægget er ikke tagget...

Relaterede artikler:

Vi fandt ingen relaterede artikler...

19. Feb 2013 09:03
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg synes hele mediestøtte-problematikken er ekstremt svær. Det er svært at se, at flere penge til et medie direkte gavner den demokratiske debat. Og jeg er grundlæggende glad for, at der ikke skal skelnes mellem online/trykte medier, fordi det ikke er noget kvalitativt skel - det er næsten kun rent æstetisk.

Men hvis mediestøtten skal bevares, så burde den vel tildeles til værdigt trængende - altså, kun til medier, der har svært ved at varetage driften selv?

Jeg må indrømme, at jeg sandsynligvis aldrig har læst avisen, så jeg kan ikke bedømme dens kvalitet.

19. Feb 2013 17:01

Ligger løsningen ikke snarere i en modernisering og udvidelse af Samsø-posten, end en omlægning af mediestøtten?

Den nye mediestøtte lægger jo i meget høj grad op til at det bliver de internet-baserede medier der får størstedelen af kagen (Af de 5399,1 millioner kroner, går 72% til elektroniske medier, 28% til trykte medier) (iflg http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/Udredning_af_den_fremtidige_offentlige_mediestoette._Sammenfatning.pdf)

Men jeg tænkte - hvis vi skal kunne have en bedre debat om dette, ville det være godt hvis vi diskuterede på fælles grundlag.

Mediestøtten tildeles ikke til værdigt trængende, men til aviser som opfylder et behov (der er defineret i reglerne om mediestøtte)

Så: Hvordan skal reglerne om mediestøtte se ud, for at samsø-posten kan overleve, og er det nogle regler som vi kan bakke op om?

Du burde være logget ind for at kommentere...Informér om nye indlæg i denne debat?