Søren Vanting

Debattør & Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Opstillet i Djurs og Hedensted kredsene.

Hvad ellers?
Søren er gift med Majken og har sønnerne Valdemar og Harald.

Folketingskandidaten

af Søren Vanting

Kommentar om retsforbeholdet

16.11.2015  
Danmark skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og det kan vi kun med et JA til folkeafstemningen, om afskaffelse af retsforbeholdet, og dermed tilvalgsordning, som Storbritanien og Irland. Kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet kræver, at vi i Europa står sammen. At vi samarbejder. At vi koordinerer tæt. Her spiller Europol en overordentlig vigtig rolle, derfor er jeg ikke i tvivl om, at Danmark også fremover skal være fuldgyldigt medlem af Europol. Stemmer vi ja til folkeafstemningen om at omdanne retsforbeholdet til en…

Læs mere

STOP våbenloven og knivloven

08.05.2015  
Danmark har sandsynligvis verdens skrappeste lovgivning, når det gælder knive, og den gælder også knive i multifunktionsværktøjer. I hovedtræk betyder reglerne, der blev indført i 2003, at hundredetusinder af danskere bryder våbenloven. Derfor skal loven fra 2003 ændres eller så skal danskernes almindelige foldeknive lovliggøres, eller så må politiet gennemføre en frit lejde-ordning, så man i det mindste kan komme af med de ulovlige knive. Alle énhånds-betjente foldeknive er ulovlige, og så er det underordnet, om knivene er fremstillet til…

Læs mere

Pressen og ytringsfriheden

19.03.2015  
Mørke kræfter, der vil et samfund uden frihed, angriber vores grundlovssikrede ytringsfrihed. En pluralistisk presse, hvor alle kan komme til orde, og alt kan siges, er altafgørende for vort demokrati. Derfor er det stærkt bekymrende, at det økonomiske grundlag for flere og flere aviser eroderer. Det skyldes flere forhold. Se ikke mindst på udviklingen af formidling af nyheder og meninger på nettet, der får flere og flere. Se ikke mindst unge, der erstatter de traditionelle aviser. Hvis vi så bare…

Læs mere

Danske politikere skal filme mindre

20.11.2014  
I dagens presse kan vi læse om kvoteflygtninge og asylansøgere, der er kommet til landet. Så mange, at finansloven har skullet ændres marginalt for at gøre plads, så der er plads i de kommuner hvor man hilser dem velkomne. TV syd har valgt at rykke ud til en by i Sønderjylland, der hedder Augustenborg. Her bliver man rost for lokal einitiativer for de nye indbyggere, der er med til at sætte gang i lokalsporten og den lokale handel. Foretagsomhed er…

Læs mere

Indkomstoverførsler og børnecheck

20.03.2014  
Jeg har i den seneste tid fulgt mediestormen omkring børnechecken. Danskerne er vildt splittede og det kan rent faktisk ende fatalt for HTS-regeringen. Debatten omkring børnechecken og andre sociale ydelser til andre lande er alt for misvisende og desværre udtryk for populisme, der bidrager til voksende politikerlede og mistillid til EU. Danmarks indkomstoverførsler årligt udgør følgende: Ydelse Mia. kroner Pct. af overførsler Folkepension 113,8 43,3 Førtidspension 22,1 8,4 Tjenestemandspensioner 22,1 8,4 Efterløn 19,9 7,6 SU-stipendier og lån 18,5 7,0 Børnefamilieydelse…

Læs mere

Klimaloven!

15.02.2014  
Fra og med 2015 skal klimaloven implementeres. Der har i ugens løb været sagt og skrevet en del omkring loven. Det væsentligste er en forundren over splittelse i den borgerlige opposition omkring loven. Dansk Industris Tina Roed og Landbrug og Fødevarers Søren Gade støtter klimaloven og udstiller dermed oppositionen til Danmarks nuværende regering. En ting er i hvert fald hovedpræmissen og det er, at vi med en klimalov ikke skal være klimatosser, men sørge for at friholde ansvaret for klimaspørgsmålet…

Læs mere

Fiskeriet har mange fjender

26.08.2013  
Fiskeribranchen er ved at lukke ned for nye fiskere og er blevet underlagt et ministerium, der taler mere om sin styrelse. Søger man efter beslutningsforslag om fiskeriet, er der to, der popper op. Nemlig den nuværende oppositions B 51 (2011) og B 58 (2012). Sidstnævnte blev forkastet med 4 stemmer. Det fravalgte erhverv Begge forslag vil ellers sørge for yngre fiskere og landmænd. I dag er det erhverv der fravælges grundet store investeringer i enten fiskefartøjer eller landbrug. Min bekymring…

Læs mere

Frigiv de private vandværker!

16.05.2013  
Private vandværker bliver holdt som gidsler efter vandreformens nye love i 2010. Der bliver dermed færre private vandværker og lovene virker ikke efter hensigten, idet den enkelte danske husholdning skal betale mere for vand. Den danske vandsektor består af både kommunale vandværker og privatejede vandværker. De kommunalt ejede vandværker er drevet som aktieselskaber og forsyner omkring 60 pct. De private vandværker er forbrugerejede og leverer drikkevand til de resterende ca. 40 pct. Derudover findes der 40.000 - 60.000…

Læs mere

Kære Brugere af Parlamentet.dk!

25.04.2013  
Jeg skriver hermed mit første indlæg på min første rigtige personlige blog. Har tidligere haft blog indlæg på stiftenblog.dk. I tråd med mit større og større politiske engagement er det vigtigt, at føle efter hvor ”pulsen” banker. Thomas har med Parlamentet.dk indføjet et site, som jeg værdsætter, når jeg skal have overblik over Folketingets sager og i øvrigt alternative beslutningsforslag. En fornemmelse for at være kommet på rette hylde eller her har jeg hjemme. Derfor vil jeg revurdere mine normale…

Læs mere