Søren Vanting

Debattør & Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Opstillet i Djurs og Hedensted kredsene.

Hvad ellers?
Søren er gift med Majken og har sønnerne Valdemar og Harald.

Tidligere skrevet

November 2015

16: Kommentar om retsforbeholdet


Maj 2015

8: STOP våbenloven og knivloven


Marts 2015

19: Pressen og ytringsfriheden


November 2014

20: Danske politikere skal filme mindre


Marts 2014

20: Indkomstoverførsler og børnecheck


Februar 2014

15: Klimaloven!


August 2013

26: Fiskeriet har mange fjender


Maj 2013

16: Frigiv de private vandværker!


April 2013

25: Kære Brugere af Parlamentet.dk!

Folketingskandidaten

af Søren Vanting den 15. Februar 2014
Læst 2553 gange

Klimaloven!

Fra og med 2015 skal klimaloven implementeres. Der har i ugens løb været sagt og skrevet en del omkring loven. Det væsentligste er en forundren over splittelse i den borgerlige opposition omkring loven. Dansk Industris Tina Roed og Landbrug og Fødevarers Søren Gade støtter klimaloven og udstiller dermed oppositionen til Danmarks nuværende regering.

En ting er i hvert fald hovedpræmissen og det er, at vi med en klimalov ikke skal være klimatosser, men sørge for at friholde ansvaret for klimaspørgsmålet til kommende generationer. Det er også nu vigtigt at tage ansvar, og når vi samtidigt kan friholde omkostninger til erhvervslivet og tilmed sikre nye arbejdspladser, så er det er en lov med perspektiver.

Forslag til lov om Klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger (Klimaloven)

Lovforslagets formål og hovedindhold
Med forslaget lægges op til at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemmisionssamfund, dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Den nye strategiske ramme skal sikre gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for klimapolitikken.

Lovforslaget har følgende hovedindhold:

  1. Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret Klimaråd
  2. Årlig klimapolitisk redegørelse til Folketinget
  3. Proces for fastsættelse af nationale klimamålsætninger
  4. Finansiering af klimalov og Klimaråd

Klimarådet
Der nedsættes pr. 1. januar 2015 et nyt uafhængigt Klimaråd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et lavemissionssamfund. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Klimapolitisk redegørelse
For at fremme en bred politisk og samfundsmæssig debat udarbejder klima-, energi- og bygningsministeren en årlig klimapolitisk redegørelse, der skal indeholde et samlet overblik over klimapolitikken og klimaindsatsen samt klimarådets anbefalinger og regeringens stillingtagen hertil. Den klimapolitiske redegørelse vil blive oversendt til Folketinget og således indgå i den løbende klimapolitiske debat.

Fastsættelse af nationale klimamålsætninger
Med klimaloven forpligtes klima-, energi- og bygningsministeren til mindst hvert 5. år at fremsætte nationale klimamålsætninger med et perspektiv på 10 år. Den til enhver tid siddende klima-, energi- og bygningsminister forpligtes således til løbende over for Folketinget at fremsætte nationale klimamålsætninger indenfor disse rammer.

Finansiering af klimalov og klimaråd
Udgifterne til Klimarådet, herunder til sekretariatet og øvrige klimalovsaktiviteter, samt opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima fastlægges til 12 mio. kr. årligt, hvoraf 3 mio. kr. årligt tilføres til Energistyrelsen. Udgifterne finansieres som led i udarbejdelsen af FFL15.

Vi er nødt til at betragte samfundet som en gave, der skal forvaltes med respekt, ikke kun i forhold til vores forfædre, der arbejdede og stred for Danmark og det danske samfund, men også i forhold til de fremtidige generationer som vi er forpligtet over for.

Miljø og natur er ikke kun instrumenter for det nulevende menneske, men en integreret del af det at være et menneske, og som derfor forpligter os på noget, der er større end os selv. Bevarelsen og forvaltningen af et godt og sundt miljø er derfor også en naturlig politisk opgave for ethvert.

Ligesom konservatismen bekymrer sig om at tilvejebringe forudsætningerne for et godt liv og et godt samfund, så er forudsætningen, et godt og sundt miljø, også en naturlig politisk opgave for de Konservative. Konservatismen er grøn, netop fordi dens perspektiv er bredere og mere historisk funderet end liberalismen. Den liberale kritik er derfor til at leve med. Den burde ikke bekymre konservative. Konservative er ikke individualistiske materialister, men forpligtet på, at mennesket både er et samfundsvæsen såvel som et naturvæsen. Vi er aldrig individer uden historie og uden forpligtelser, der rækker ud over os selv.

Vi er derimod altid samfunds-væsner, der har pligter over for noget, der er større end os selv. Dette er en principiel forskel mellem konservatismen som en livsanskuelse og liberalismen som en økonomistisk og individualistisk ideologi. I stedet for at kritisere de Konservative skulle man måske mere ønske dem tillykke og sige tak for, at de sammen med andre politiske partier er ansvarlige over for de fremtidige generationer af danskere.

Emneord: klima miljø klimalov

Relateret indhold:

Vi fandt ingen relaterede artikler...

Der er endnu ingen kommentarer...

Du burde være logget ind for at kommentere...Skriv indlæg


Informér om nye indlæg i denne debat?