Søren Vanting

Debattør & Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Opstillet i Djurs og Hedensted kredsene.

Hvad ellers?
Søren er gift med Majken og har sønnerne Valdemar og Harald.

Tidligere skrevet

November 2015

16: Kommentar om retsforbeholdet


Maj 2015

8: STOP våbenloven og knivloven


Marts 2015

19: Pressen og ytringsfriheden


November 2014

20: Danske politikere skal filme mindre


Marts 2014

20: Indkomstoverførsler og børnecheck


Februar 2014

15: Klimaloven!


August 2013

26: Fiskeriet har mange fjender


Maj 2013

16: Frigiv de private vandværker!


April 2013

25: Kære Brugere af Parlamentet.dk!

Folketingskandidaten

af Søren Vanting den 20. Marts 2014
Læst 2905 gange

Indkomstoverførsler og børnecheck

Jeg har i den seneste tid fulgt mediestormen omkring børnechecken. Danskerne er vildt splittede og det kan rent faktisk ende fatalt for HTS-regeringen.

Debatten omkring børnechecken og andre sociale ydelser til andre lande er alt for misvisende og desværre udtryk for populisme, der bidrager til voksende politikerlede og mistillid til EU.

Danmarks indkomstoverførsler årligt udgør følgende:

Ydelse Mia. kroner Pct. af overførsler
Folkepension 113,8 43,3
Førtidspension 22,1 8,4
Tjenestemandspensioner 22,1 8,4
Efterløn 19,9 7,6
SU-stipendier og lån 18,5 7,0
Børnefamilieydelse 14,6 5,5
Barselsdagpenge 9,5 3,6
A-dagpenge 9,1 3,5
Boligstøtte 9,1 3,5
Løntilskud til fleks- og skånejob 6,1 2,3
Kontanthjælp 5,7 2,2
Sygedagpenge 5,6 2,1
Aktivering 4,2 1,6
Børnetilskud 2,9 1,1
Godtgørelse til voksen og efteruddannelse 1,5 0,6
Fleksydelse 1,1 0,4
Revalidering 1,1 0,4
Personlige tillæg og varmetillæg 0,9 0,3
Ledighedsydelse 0,7 0,3

Tallene er fra Budgetoversigt 3 2012, Finansministeriet

Ser man på statens indtægter i eksempelvis 2014, udgør disse 666,1 milliarder kroner - jævnfør Budgetoversigt 2 fra Finansministeriet. Statens gæld andrager i 2013 523,2 milliarder kroner.

Statens indkomstoverførsler er godt en tredjedel af statens indtægter og dermed en af de største poster på Finansloven.

Hvem skal have og hvem skal ikke?

Børnechecken er højaktuel, og beløbet der diskuteres er på under 100 millioner kroner. 25 % af beløbet udbetales til svenskere, som har tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Derudover er det udregnet, at danskere i Tyskland og Sverige modtager samme beløb i børnefamilieydelse, så debattens ekstreme spalteplads står ikke mål med dagsordenen, der er i dagens folketing. Lad os derfor kalde det en "folkelig" sag, som regeringen får svært ved at skabe konsensus omkring.

Endnu engang populisme fra politikere og meningsdannere, der sætter børnechecken til tælling grundet fare for omlægning til eksempelvis "fradragsret" - grundet EU-rettens forrang overfor den nationale politik og ret.

Når en østeuropæer kommer til Danmark, er det altså ikke for at få børnepenge, men det har været historien i de danske medier i de forgangne uger. Det er klart, at EU ikke skal give andre end danskere ret til sociale ydelser i Danmark. Dog skal vi ikke lovgive os igennem en masse love for at regelsætte og dermed bureaukratisere videre, som vi alt for ofte begiver os i gang med.

Regelforenkling - giv lovene fred til at virke

En lovændring for så lille et beløb er ganske enkelt ikke formålstjenligt. Lad optjeningsprincippet fortsætte og lad en EU-dom afgøre, om vi skal lovgive på området.

Vi behøver i Danmark ikke at være duksedreng, der altid er på forkant i forhold til EU-rettens forrang. Den Danske Grundlov skal stå over EU-retten i enhver henseende. Det må der ikke sås tvivl omkring.

Jeg har personligt, engang for over 20 år siden, været butikschef for Jysk Sengetøjslager i Sverige og modtager derfor pensionsmeddelelser fra Sverige. Der i 90'erne var pension fortsat ikke en helt fuldbyrdet del af Dansk Detailhandel, og derfor regnede jeg det ikke for værende et væsentligt element, men det kan jeg så konludere i dag, at det bliver, såfremt jeg når frem til pensionsalderen med dansk og svensk pension.

Lad det være sagt, at jeg finder ovennævnte tabel med indkomstoverførsler for alt for høje tal og bevisende, at alt for mange "lever" på indkomstoverførsler i Danmark i dag. Det er klart, at der er perioder for en dansker, hvor man været nødsaget til at modtage disse ydelser. Vi skal hjælpe de som trænger, men ikke de som kan selv.

I flere danske kommuner, er over halvdelen af befolkningen nydere og ikke ydere, det skaber et samfund i ubalance, som vi fremadrettet er nødt til at tage et opgør med i takt med befolkningssammensætningen.

Jeg ser en løsning i en borgerlig flertalsregering uden DF som løsningen. Det er desværre ikke et billede i dagens meningsmålinger, men som vi ved går det op og ned i dansk politik!

Emneord: børnecheck

Relateret indhold:

Vi fandt ingen relaterede artikler...

Der er endnu ingen kommentarer...

Du burde være logget ind for at kommentere...Skriv indlæg


Informér om nye indlæg i denne debat?