Søren Vanting

Debattør & Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Opstillet i Djurs og Hedensted kredsene.

Hvad ellers?
Søren er gift med Majken og har sønnerne Valdemar og Harald.

Tidligere skrevet

November 2015

16: Kommentar om retsforbeholdet


Maj 2015

8: STOP våbenloven og knivloven


Marts 2015

19: Pressen og ytringsfriheden


November 2014

20: Danske politikere skal filme mindre


Marts 2014

20: Indkomstoverførsler og børnecheck


Februar 2014

15: Klimaloven!


August 2013

26: Fiskeriet har mange fjender


Maj 2013

16: Frigiv de private vandværker!


April 2013

25: Kære Brugere af Parlamentet.dk!

Folketingskandidaten

af Søren Vanting den 16. Maj 2013
Læst 3149 gange

Frigiv de private vandværker!

Loven mangler ganske enkelt forståelse for de private vandværker

Private vandværker bliver holdt som gidsler efter vandreformens nye love i 2010. Der bliver dermed færre private vandværker og lovene virker ikke efter hensigten, idet den enkelte danske husholdning skal betale mere for vand.

Den danske vandsektor består af både kommunale vandværker og privatejede vandværker. De kommunalt ejede vandværker er drevet som aktieselskaber og forsyner omkring 60 pct. De private vandværker er forbrugerejede og leverer drikkevand til de resterende ca. 40 pct. Derudover findes der 40.000 - 60.000 private brønde, som forsyner én eller enkelte forbrugere med rent drikkevand

I 2012 var der 2.500 private vandværker i Danmark

Lovarbejdet begyndte ellers så godt med en konkurrenceredegørelse i 2003. Konklusionen var, at der kunne spares over 1 mia. kr. årligt, hvis alle forsyningsvirksomheder og vandselskaber drives ligeså effektivt som de bedste i branchen.

Derudover kom der en halvårsrapport fra det økonomiske råd i 2004. Rapporten konkluderede, at ”private forbrugsejede vandforsyninger er mere effektive end kommunalt ejede, og at der ville kunne opnås en besparelse på godt 300 mio. kr. pr. år, hvis de kommunale var ligeså effektive som de private.”

Efterfølgende blev der nedsat et embedsmandsudvalg til at gennemføre en analyse af vandsektoren. Der blev inviteret til seminarer og hele branchen kritiserede massivt indførelsen af de private vandværker i vandreformen.

Argumenterne var og er solide, når det drejer sig om privatejede vandværker overfor de kommunale:

  • Det private drikkevand er kun steget 13,6 pct. i løbet af de seneste 10 år, hvilket er under pristalsudviklingen på 19,6 pct. Det Kommunale drikkevand er steget 44 pct. i samme periode.
  • Et privat vandværk drives ud fra ”hvile i sig selv”. Det betyder, at bestyrelserne bliver kigget efter i sømmene på de årlige generalforsamlinger.
  • Leverer rent vand til en tredjedel af prisen.
  • Er konkurrence udsat og udliciterer alle opgaver til private firmaer.
  • Er underlagt et skrapt kommunalt tilsyn.

200.000 m3


Forbrugerpriser på vand siden år 2000. Kilde: Danmarks Statistik.

På trods af massiv kritik valgte Folketinget, at indføre private vandværker med over 200.000 m3 udpumpning af vand om året. Det har haft katastrofale konsekvenser for de veldrevne private vandværker, der tidligere kunne spare op til fremtidige renoveringer og nye tiltag. I dag må de acceptere helt urimelige værdiopgørelser af vandværkernes ledningsnet. I Syd Djurs kommune har det ført til ekstra regninger på over seks mio. kr. Juelsminde Grundejerforening er kommet i samme klemme, idet udpumpningen er over 200.000 m3.

Det kommer til at betyde opsparede midler forsvinder og at man ikke blot kan ”reparere” ekstraordinære tilfælde af lækager uden at have ansøgt om at kunne bruge pengene til opgaven. Det virker helt urimeligt, at andelshaverne i mange år har opbygget formuer og lovens tekst gør dem uden formuer. Derfor bliver vandværkerne fremadrettet meget kreative for at undgå at komme over denne grænse for udpumpning/indvinding. Det handler jo kort og godt om forbrugerne kommer til at betale mere for det samme vand.

Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er oprettet efter vandreformens tilblivelse.

  • Et privat vandværk skal ekstra betale 8 øre pr. m3 vand.
  • Ekstra omkostninger pr. vandværk på kr. 200.000 til revisor og øvrig rådgivning på grund af de komplekse indberetninger til forsyningssekretariatet.
  • Retten til at have kr.3.000. i formue pr. forbruger.

Samtidigt har Forsyningssekretariatet foretaget en kunstig opskrivning af vandværkernes værdier. Det har betydet at tilslutningsafgiften for nye forbrugere i en kommune er steget med over 200 procent til godt 90.000,- kr.

  • Der var et sted hvor en forbruger ikke havde aflæst korrekt forbrug i 3 år. Det førte til at vandværket kom ind under 200.000 m3 grænsen, og nu kan de ikke komme ud.
  • Der var et sted et nyt firma skulle bruge 30.000 m3 vand om året for at drive sin virksomhed. Det endte med at virksomheden måtte lave egen privat boring, fordi vandværket ellers ville komme over 200.000 m3 grænsen.

Loven mangler ganske enkelt forståelse for de private vandværker og der har aldrig været tvivl omkring, at det var de kommunale selskaber en eventuel effektiviserings gevinst kunne hentes.

Det koster 3,6 mio. kr.  Det er den pris de private vandværker betaler til driften af Forsyningssekretariatet årligt. Derfor vil jeg påvirke kommende evaluerings arbejde med vandsektorloven, så grænsen rykkes fra 200.000 m3 til 500.000 m3.

Derfor: Sæt de private vandværket fri! Inden det er for sent.

 

Emneord: vandværker

Relateret indhold:

Vi fandt ingen relaterede artikler...

Der er endnu ingen kommentarer...

Du burde være logget ind for at kommentere...Skriv indlæg


Informér om nye indlæg i denne debat?