Søren Vanting

Debattør & Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Opstillet i Djurs og Hedensted kredsene.

Hvad ellers?
Søren er gift med Majken og har sønnerne Valdemar og Harald.

Tidligere skrevet

November 2015

16: Kommentar om retsforbeholdet


Maj 2015

8: STOP våbenloven og knivloven


Marts 2015

19: Pressen og ytringsfriheden


November 2014

20: Danske politikere skal filme mindre


Marts 2014

20: Indkomstoverførsler og børnecheck


Februar 2014

15: Klimaloven!


August 2013

26: Fiskeriet har mange fjender


Maj 2013

16: Frigiv de private vandværker!


April 2013

25: Kære Brugere af Parlamentet.dk!

Folketingskandidaten

af Søren Vanting den 26. August 2013
Læst 2545 gange

Fiskeriet har mange fjender

Dansk kystfiskeri er under afvikling

Fiskeribranchen er ved at lukke ned for nye fiskere og er blevet underlagt et ministerium, der taler mere om sin styrelse.

Søger man efter beslutningsforslag om fiskeriet, er der to, der popper op. Nemlig den nuværende oppositions B 51 (2011) og B 58 (2012). Sidstnævnte blev forkastet med 4 stemmer.

Det fravalgte erhverv

Begge forslag vil ellers sørge for yngre fiskere og landmænd. I dag er det erhverv der fravælges grundet store investeringer i enten fiskefartøjer eller landbrug.

Min bekymring kærer sig omkring Dansk Fiskeri. Jeg har fået statistikken til højre fra et fiskefartøj.

År Omsætning i hele t. kroner Dage på havet
2005 550 90
2006 565 86
2007 544 92
2008 458 101
2009 308 110
2010 329 122
2011 330 131

Forklaringen på udviklingen skyldes for mange sæler, andre EU fartøjer, der må fiske i dansk farvand, og kvote-problematik m.m.

I dag kan et passivt fartøj godt have kvoter, hvilket gør den aktive mindre gunstig stillet.

Fangstrejsernes varighed

Der foregår lige for tiden en evaluering af kystfiskerordningen, hvor oppositionen helst ikke ser de ændringer tidl. Fødevareminister Mette Gjerskov har foreslået implementeret.

Et af forslagene går ud på at 80 % af fangstrejserne maksimum må være på ét døgn i stedet for tre, for at sikre at der er tale om en reel dags fiskeri. Den ændring er dog kun med til at svække erhvervet.

Det er muligt at ministeren har haft den tanke at hun gør fiskeriet en tjeneste ved at effektivisere det gennem en nedsættelse fangstrejsernes varighed, men konsekvensen af dette vil være, at det vil gøre det umådeligt svært for mange af de nuværende fartøjer i Kystfiskerordningen at overholde betingelserne.

Med den foreslåede afkortning af tiden til blot at vare et døgn, glemmer ministeren at tage højde for, at hun rent faktisk dermed sorterer en stor gruppe af de mest aktive fiskere - store som små – fra, da tidsbegrænsningen vil være for vanskelig at overholde de steder langs landets kyster, hvor fiskene trækker væk fra land. Mange garn-fartøjer risikerer at skulle bruge tid og energi på at sejle en ekstra gang frem og tilbage. Derfor vil ændringen i tiden afvikle fiskeriet og ikke udvikle det.

Kystfiskeriudvalget anbefaler at forslagene trækkes tilbage og at ordningen videreføres uændret i 2013, så et udvalg kan få mulighed for ordentligt at drøfte de forslag, der kan være til forbedringer af Kystfiskerordningen.

Afvikling af kystfiskeriet

Dansk kystfiskeri er under afvikling. Dette var konklusionen i 2009 da kystfiskerudvalget evaluerede kystfiskerordningen.

Denne udvikling er ikke vendt, og færre og færre fisk fanges i dag af kystfartøjer. Dermed er de mangfoldige, levende og aktive kystsamfund i Danmark, hvor et naturskånsomt og bæredygtigt kystfiskeri er i centrum, også under afvikling. Tilmed må ministeren se på MSC ordningen, samt problematikken med de danske sæler. Der kort sagt æder fangsterne.

Fakta: MSC-FISK

MSC-mærket blev etableret af Unileverkoncernen og WWF Verdensnaturfonden i 1997.

MSC er fiskeriets svar på træindustriens FSC-mærke og skal sikre, at der ikke er tale om overfiskeri eller ødelæggelse af havets økosystemer.

Dansk fiskeri begyndte med MSC i 2009, men ved en nylig undersøgelse i Coops butikker kendte færre end hver tredje kunde mærket. Og fire af fem erkendte, at de slet ikke tænker grønt ved fiskedisken.

Lyt til parterne, der også vil have fisk til fremtidens fiskeri. EU eller ej.

Der er fisk nok til alle

Jeg deler en romantisk forestilling om, at der er gang i de små kysthavne og ser fiskehuse genopført med lugt af fisk ved kajen. Fisk er sundt og erhvervet et af Danmarks ældste, hvorfor Fødevareminister Karen Hækkerup har en enestående chance for at rethinke fiskeriet.

Lyt til oppositionen og Beslutningsforslag nr. 52, der jo kan gøre erhvervet venligt for yngre, der vil drive selvstændig forretning med fangster til glæde for os danskere og eksport, samt flere beskæftigede i følge-erhvervene. Det er blot et år siden, at to fiskemelsfabrikker måtte lukke i Nordjylland. Årsagen var Ministerens stop for fangst af 2-årige Tobis fisk. Det var åbenbart dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Der er fisk nok til alle! Et af goderne ved EU`s kvote politik.

Vi skal blot have lavet en ny forvaltningsplan for sælen i Danmark. Bestanden er eksploderet i forhold til den statistik man forholdt sig til i 2005. Historier om fangster, der er ødelagt på grund af sælens fortæring. En kortvarig regulering kunne også være en mulighed for at holde bestanden nede inden sælpesten indtræffer. Blot for fiskeriets skyld og antal dage på havet, samt den samlede fiskebestand.

Kære Fødevarminister Karen Hækkerup. Hjælp Fiskeriet, så  får vi gang i væksten og sikrer et vigtigt erhverv med arbejdspladser og fremtid.

Link omkring fakta om Kystfiskerudvalget: http://www.fiskeriforening.dk/default.asp?id=34523

Emneord: fiskeri

Relateret indhold:

Vi fandt ingen relaterede artikler...

Der er endnu ingen kommentarer...

Du burde være logget ind for at kommentere...Skriv indlæg


Informér om nye indlæg i denne debat?