To milliarder lovforslag

af Thomas Huulbæk Titanium den 1. Maj 2012 Thomas Huulbæk Titanium

Sådan føles det i hvert fald. Der er lige nu fremsat rigtigt mange forslag i Folketinget, og det kan derfor være lidt svært at danne sig et overblik.

I skrivende stund behandles der 161 forslag i Folketinget - 90 lovforslag og 71 beslutningsforslag. I Parlamentet er der lige nu igangsat afstemning om 47 af dem.

Overblikket

Hvordan skal man så danne sig et overblik? Hvordan finder man frem til de interessante forslag? Hvor skal man lægge sin energi? Det er jo helt klart individuelle spørgsmål, men én af mulighederne er at kigge på listen over "populære" forslag. En anden mulighed er at kigge alle forslag igennem eller bruge søgefunktionen. En helt tredje mulighed er at lytte til mig! Hvis man starter i den lidt komplicerede ende, kan man kigge på Danmarks tilslutning til finanspagten. Det er et principielt forslag, som der er mange holdninger til. Hvis det vedtages, har Enhedslisten fremsat et forslag om, at befolkningen skal høres ved en folkeafstemning. Det er til gengæld lidt nemmere at forstå forslaget om lovkrav om alkolås i nye biler, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er nemt at finde frem til sin egen holdning til forslaget. Tænk over det, debatter og afgiv din stemme. For nogle vil det også være relevant med lovforslaget om homoseksuelles ret til at blive viet i kirkerne. Man kan også overveje om fødevarer, der er fremstillet ved tvangsfodring af dyr, skal forbydes. Eller om momsen på hoteller og restaurationer skal nedsættes til 7 %. Der er åben for afstemning på alle ovenstående forslag. Afstemningen om afskaffelse af sommertid, som stammer fra os selv, er også stadig åben.

Andre interessante forslag

B 82: Om Danmark og Dannebrog B 78: Om seksuel omgang med dyr B 62: Om ledelsesbeføjelser til skoleledere B 41: Om sikkerhedsseler i busser B 5: Om opløsning af rocker- og indvandrerbander L 170: Om sort arbejde L 99: Om udvidelse af børneattestordningen L 141: Om styrkelse af indsatsen overfor børn og unge i belastede familier L 180: Om udlændingeloven

Afstemningens anatomi

Det eneste der ligger fast for afstemninger er, at de afsluttes i Parlamentet aftenen før afstemningen foretages i Folketinget. Vi har stadig ikke helt fundet frem til, hvornår en afstemning skal åbnes her. I princippet kan vi selvfølgelig starte afstemningen om et forslag i dét øjeblik forslaget fremsættes i Folketinget - det vil helt klart give det største antal stemmer, men det skaber muligvis også andre uhensigtsmæssigheder. I Parlamentet vil vi gerne have, at stemmerne afgives på et informeret grundlag, så der ikke bliver tale om hurtige (og ligegyldige) meningsmålinger. Det kræver, at der er i hvert fald går noget tid inden det bliver tilladt at afgive sin stemme, og man kan argumentere for, at forslag automatisk sættes til afstemning efter X antal dage. Problemet er, at et lovforslag kan undergå mange mutationer inden det rammer tredje og sidste behandling i Folketinget - det kan blive splittet op, der kommer ændringsforslag og så videre. Derudover er det også relevant at vente på uddybende materiale, høringssvar og endda politikernes synspunkter. Derfor fungerer det lige nu sådan, at forslag først sendes til afstemning, når vi kender den endelige tidsplan i Folketinget; det vil sige datoerne for 2. behandling for beslutningsforslag og 3. behandling for lovforslag. Det betyder desværre også, at størstedelen af beslutningsforslagene aldrig når til afstemning her, da de aldrig færdigbehandles i Folketinget.

Læst 2176 gange

Emneord: folketinget beslutningsforslag lovforslag

Relaterede artikler:

13.06.2014
 Lidt om folketingsåret 2013-14

20.12.2012
 Afstemningssystemet i Folketinget

31.07.2012
 Folketinget er dødt, længe leve Folketinget

15.06.2012
 Det genrejste beslutningsforslag

05.01.2012
 Det andet forslag til Borgen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Informér om nye indlæg i denne debat?