Folketinget er dødt, længe leve Folketinget

af Thomas Huulbæk Titanium den 31. Juli 2012 Thomas Huulbæk Titanium

Folketingsåret er slut og det er tid til et statistisk tilbageblik på det parlamentariske år - og et fabulerende fremtidsblik på det kommende.

I det forgangne folketingsår blev der fremsat 297 lov- og beslutningsforslag i Folketinget. Af disse blev 200 vedtaget, 40 blev forkastet, 43 endte som bortfaldne og 6 blev tilbagetaget af forslagsstillerne selv. Hvis afstemningsresultaterne i Parlamentet.dk var repræsentative - det er de ikke! - så kunne vi oplyse, at borgerne var 58,75 % enige med Folketingets forslag.

Borgernes forslag

I Parlamentet.dk fik vi også fremsat 8 af vores egne forslag - 3 blev vedtaget, mens de resterende bortfaldt, fordi de ikke fik nok sponsorer/støtter til, at de kunne sættes til debat og afstemning. Forslaget om nationsflag fik god respons og kom godt i medierne og det samme var tilfældet med forslaget om indsamling af vælgererklæringer. Det sidste forslag - om afskaffelse af sommertid - modtog vi ikke den store respons på. Det er muligt for Borgens indbyggere at sige nej tak til at modtage mails fra os. Det var en mulighed, som 19 politikere benyttede sig af. Vores egne forslag følger ikke noget folketingsår, og derfor er der lige nu et forslag til afstemning om en folkevalgt grundlovskommission - husk at afgive din stemme! Størstedelen af forslagene er fremsat af mig personligt, og sådan skal det helst ikke blive ved med at være. Jeg er klar over, at det kan være svært at skrive et forslag, så derfor tilbyder vi hjælp til at skrive et forslag for dig - kontakt os, hvis du gerne vil ændre en lov, fjerne en lov eller have en ny!

Medlemmerne

I skrivende stund er der 445 brugere på Parlamentet.dk. Ud af disse er der 6 betalende medlemmer, 11 er blokerede (Anders And og slægtninge), og 11 er verificeret via NemID. Der er også 7 "professionelt" frivillige, som vil forsøge at skrive resumeer af lovforslag i det kommende år. Det venter vi os meget af.

Fokus, fokus!

Vores primære fokus er nemlig folkeoplysning, mens vores drøm er at bruge oplysningen til at opnå indflydelse - eventuelt ved at entrere Folketinget. Hvornår drømmen skal forsøges virkeliggjort er utroligt svært at svare på, men omdrejningspunktet er uden tvivl tilslutning. Det kan være relevant, når vi har 5.000 brugere. Eller når vi har 200 betalende medlemmer. Eller 20.000 brugere. Eller? I hvert fald kræver muligheden for at komme i Folketinget - indtil videre - et væld af fysiske underskrifter og en god sum penge (fortrinsvis til frimærker). Derfor giver det ikke stor mening at få i gang med arbejdet før grundlaget er til stede. Vi kan selvfølgelig også i det stille håbe på, at der kommer et par løsgængere i Folketinget, som kan overtales til at konvertere til demokratiet. Jeg vil i hvert fald arbejde hårdt på at udbrede kendskabet til Parlamentet.dk i det kommende folketingsår. Uanset om Parlamentet.dk ender som et parlamentarisk eller et udenomsparlamentarisk initiativ, så kræver det mennesker - mange mennesker. Og det er de mennesker, der kommer til at definere fremtiden og tage valget. Indflydelsen kommer lidt af sig selv, når antallet når en kritisk masse, så valget er ikke indlysende. Den svære opgave bliver at få tilslutningen før indflydelsen. Tak for i år og glædeligt nyt år!

Læst 1616 gange

Emneord: lovforslag folketinget

Relaterede artikler:

13.06.2014
 Lidt om folketingsåret 2013-14

20.12.2012
 Afstemningssystemet i Folketinget

01.05.2012
 To milliarder lovforslag

05.01.2012
 Det andet forslag til Borgen

08.09.2011
 Politikerne og det direkte demokrati

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Informér om nye indlæg i denne debat?