Delegering af din stemmerettighed

af Thomas Huulbæk Titanium den 15. November 2011 Thomas Huulbæk Titanium

Hvordan tager vi bedst hensyn til dem, der ikke ønsker at tage del i beslutningsprocessen ved at stemme? Og skal der overhovedet tages hensyn?

Skal det være muligt at delegere sin stemme til en anden borger?

Du skal være logget ind for at stemme...

Jeg har egentlig (næsten) altid haft den holdning, at hvis du ikke benytter din stemmerettighed, så er det dit eget fravalg; du vælger ikke at have indflydelse. Det gælder i det repræsentative demokrati til folketingsvalg og det er også gældende i det mere direkte demokrati.

Midlertidig delegering af mandat

Der kan selvfølgelig være et utal af årsager til, at du ikke ønsker at bruge dit mandat og derfor kunne løsningen være en delegering af dit mandat.
Delegering af mandat Fig 1: Delegering af mandat
Hvis man vælger - mere eller mindre passivt - at afgive sit mandat ved ikke at stemme, så mistes alt indflydelse. Alternativet kunne derfor være at videregive sit mandat til én person, som man stoler på og vis holdninger ligger tæt på ens egne. Det ville i praksis betyde, at én person kan have mere end én stemme - person vil altså repræsentere andre borgere, som frivilligt har afgivet deres stemme. Afgivelsen skal selvfølgelig være midlertidig og kan altid trækkes tilbage. Det giver en mulighed for en kombination af det repræsentative demokrati og det direkte demokrati - bare meget mere fleksibelt.

Organisationer og anonymitet

Én af de store fordele ved direkte demokrati er, at det er svært at presse grupper til at stemme på noget, som de måske ikke er enige i. Men hvis én person nu kan stemme på vegne af 10.000, så kan det pludselig være relevant at korrumpere personen. Derfor er det sandsynligvis nødvendigt at gøre systemet helt anonymt, så ingen ved, hvor mange stemmer forskellige borgere har - heller ikke borgeren selv.

Læst 7794 gange

Emneord: afstemninger delegering

Relaterede artikler:

21.08.2013
 Ændringer i teknikken

22.05.2013
 To tabloid or not to tabloid

01.03.2012
 Mobilt website til afstemninger

22.11.2011
 Nye sikkerhedsforanstaltninger på websitet

15.11.2011
 Tidsrum for afstemninger

15. Nov 2011 21:08
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Personligt er jeg for idéen. Det eneste problem er måske anonymiteten; den kan aldrig være 100 %. Informationen vil altid være i en database, som der altid vil være nogle få personer, der har adgang til. Så man skal selvfølgelig stole på disse personer og håbe på, at databasen ikke hackes.

Hvis der brydes ind i systemet, kan det dog altid være en mulighed at nulstille systemet igen, så jeg forestiller mig ikke, at det umiddelbart vil være et gigantisk problem.

16. Nov 2011 06:10
Jens Emborg

At delegere sig stemme til en anden er (hvordan end man vender og drejer det) repræsentativt demokrati - jeg er imod

16. Nov 2011 08:53
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ja, det har du ret i Jens. Men i min bog er den store forskel om der er tale om frivillig afgivelse eller ej.

16. Nov 2011 15:05
Jens Emborg

Valghandlingen (i det repræsentative demokrati) er vel frivillig

16. Nov 2011 15:06
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ja, men afgivelsen af dit mandat (til at tage beslutninger) er tvungen.

16. Nov 2011 15:14
Jens Emborg

JA, deri har DU ret, men det medfører IKKE, at man så til gengæld frivilligt skal kunne uddelegere sin stemme - det er to alen ud af samme dårlige stykke

16. Nov 2011 18:14

Delegerede lyder lidt som sofisterne der var så veltalende at de blev betalt for at have en mening. For mig ser jer to løsninger til at “fange” dem der ikke har lyst til at stemme. 1. Ved afstemninger er der ikke kun en dag, men f.eks. en periode på 2 uger til at afgive sin stemme. Dette ville øge stemmeprocenten betragteligt. Dertil kan man give folk mulighed for at stemme om flere ting på samme tid, altså en slags afstemningspakke med f.eks. 10 spørgsmål. Dette vil også øge stemmeprocenten væsentligt. Hertil kunne man udvikle en slags brugerundersøgelser der er repræsentativt funderede, så folk ikke skal til stemmeurnerne så tit. 2. Hvis vi tænker uden for det eksisterende system giver Marcus Schmidt en anden løsning, med 70.000 udvalgte årlige borgere, en slags borgerpligt, der evt. kunne aflønnes. Se hans DIREKTE DEMOKRATI I DANMARK. Men ja delegation er da også en mulighed, hvis det er denne løsning flertallet af befolkningen ønsker, men synes desværre det minder for meget om vores såkaldte repræsentanter i vores uddaterede repræsentative demokrati. Ideen rummer mange muligheder men mindst lige så mange problemer med misbrug af ordningen.

16. Nov 2011 19:52
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

2 uger til at afgive sin stemme

Helt enig.

70.000 udvalgte årlige borgere

Synes heller ikke det er en dårlig idé - og helt klart logistisk nødvendig før NemID og alles internet - men jeg tror bare, at man går glip af noget social kapital ved at ekskludere.

Ideen rummer mange muligheder men mindst lige så mange problemer med misbrug af ordningen.

Helt sikkert. Ikke noget der skal implementeres letsindigt. wink

16. Nov 2011 20:09

folket bliver egentlig ikke ekskluderet. ifølge Schmidt, bliver der faktisk udskrevet folkeafstemning, det øjeblik der er uoverensstemmelse mellem første og andet kammer, altså folketinget og MiniDanmark (de 70.000), således vil der stadig være rig mulighed for at inkludere folket i afstemninger

17. Nov 2011 10:44
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Du har selvfølgelig ret; det havde jeg ikke lige tænkt på. Jeg foretrækker dog stadig at inkludere alle, når det nu alligevel er muligt. På den måde kan man gå ud fra, at de mest interesserede sætter sig ind i forslagene og stemmer og samtidig håbe, at antallet af interesserede stiger til uanede højder!

17. Nov 2011 19:29

Ja men er det kun de mest interesserede vi ønsker skal stemme? I Schweitz er der lavere stemmeprocenter end i et RD. Man nævner ofte at det ikke er noget problem, fordi de mennesker som et lovforslag vedkommer vil også stemme. Men så har vi et demokratisk problem, fordi denne del af befolkningen ikke er repræsentative for hele befolkningen. er det demokrati, Ja, men de vedtagne forslag vil ikke afspejle gennesnittet af befolkningen. Det er derfor utrolig vigtigt at udforme et demokrati eller folkestyre der i alle henseender afspejler et gennemsnit af befolkningen hvis vi ønsker at tilnærme os 100% demokrati. Derfor er demokrati ikke kun et spørgsmål om dannelse og uddannelse, men skal også tilgodese de dele af befolkningen der ikke er “oplyste”, de der ikke ønsker eller er i stand til at informere sig. Så det må altså også være vores opgave at udforme et system der tilgodeser alle dele af befolkningen, ihvertfald hvis vi ønsker et ægte demokrati.

17. Nov 2011 19:43
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg er på sin vis enig, Kenneth, men det er kun et problem, hvis man går ud fra, at folk kun vil stemme om emner der direkte vedrører dem - og at de måske endda i sådanne tilfælde kun stemmer ud fra egeninteresser. Jeg har tiltro at det ikke vil være tilfældet; i hvert fald ikke på den lange bane.

Samtidig er en af de vigtigste, for mig altså, aspekter af det direkte demokrati, at borgerne ikke kan bebrejde andre end dem selv, at de har det direkte ansvar. Hvis du frivilligt afstår fra at deltage i afstemninger og dermed demokratiet, så er det kun dit ansvar og du må acceptere valgene og konsekvenserne.

Der er selvfølgelig nogen der ikke KAN deltage af forskellige årsager, men jeg er ikke i tvivl om, at flertallet ønsker at tage hensyn til dem. Og at de også tager behørige hensyn til mindretallet.

18. Nov 2011 09:51
Jens Emborg

PT (i vort repræsentative demokrati) findes der samfunds interesserede mennesker, der IKKE stemmer - fordi de ikke vil legitimere systemet - og jeg kunne fint forestille mig, at uddelegering af stemmer tilsvarende ville kunne medføre samme reaktion

18. Nov 2011 12:41
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det kan meget vel være, at det ikke er den ideelle løsning - men det kan være dét kompromis, der kan få støtter af det rent repræsentative system med på vognen.

18. Nov 2011 12:52
Jens Emborg

Som kristenkommen igennem århundreder fik mere og mere magt ved at tale de svages sag

18. Nov 2011 16:00
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg kan i hvert fald regne ud, at Jens Emborg ikke delegerer sin stemme til mig foreløbigt.

Vi kan nemt blive enige om, at direkte demokrati ikke handler om at holde folk i uvidenhed.

18. Nov 2011 16:06
Jens Emborg

Thomas Huulbæk, er utvivlsomt er gennemdemokratisk menneske, men et system, hvor uddelegering af stemmer er lovligt, er efter min bedste overbevisning ikke særligt demokratisk

18. Nov 2011 16:10
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

er efter min bedste overbevisning ikke særligt demokratisk

...medmindre at det er dét, som flertallet af borgerne ønsker? smile

18. Nov 2011 16:15
Jens Emborg

Måske ønsker flertallet diktatur - er det så et demokratisk diktatur (?)

18. Nov 2011 16:28
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det er i hvert fald demokratisk valgt. At demokratiet derefter forsvinder er så en anden sag, men folkets vilje er vel folkets vilje?

Jeg er dog af den holdning, at alle love og regler nødvendigvis skal være midlertidige på den måde, at alle love skal kunne ændres. Er der noget som et midlertidigt diktatur? wink

Hvis borgerne i Danmark i virkeligheden - også efter alle fakta er lagt frem - ønsker rent repræsentativt demokrati som i dag, så skal deres vilje også følges. At vi så er andre, der vil arbejde for noget andet er en anden sag.

18. Nov 2011 16:34
Jens Emborg

JA, deri er jeg enig, og hvis delegering af stemmer tilsvarende kun er midlertidigt (kan omgående trækkes tilbage) - SÅ er jeg enig i ideen (men nogen speciel god ide, syntes jeg ikke det er)

19. Nov 2011 06:42
Jens Emborg

Risikoen for korruption er nævnt i indledningen, desuden bør yderligere nævnes 3 risici. Fx (1) et gruppepres i grupperinger med en samfundsstruktur lignende stammesamfund, at stemmeretten frivilligt uddelegeres til gruppelederen. Fx (2) en familieforventning i familier med en hierarkisk struktur, at stemmeretten frivilligt uddelegeres til familieoverhovedet. Fx (3) et tilbud i virksomheder, at stemmeretten frivilligt uddelegeres til virksomhedsejeren (til gengæld fyres medarbejderen ikke)

19. Nov 2011 09:13
Jens Emborg

Som en naturlov medfører lovlig uddelegering af stemmeret naturligvis også handelspris på stemmeret

19. Nov 2011 21:13
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ja, det er nogle gode indvendinger og konkrete risici.

Hvis det er helt anonymiseret, bør det ikke skabe problemer. Det betyder i praksis, at den delegerede ikke er klar over, at han er delegeret. Derfor kan den undertrykkede godt sige, at han har delegeret stemmen uden at gøre det. Og hvis tyrannen i familien kræver at se bevis - ja, så er der bare ikke noget.

Så kan tyrannen bede om at se på mens demokraten delegerer sin stemme - og så kan demokraten ændre den senere uden at det kommer til tyrannens kendskab.

Der kan selvfølgelig stadig være pressionsproblemer, men de er identiske med almindelige problemer i den retning - både ved det repræsentative demokrati og det direkte. Tyrannen, der kræver at kvinden tager et billede med mobiltelefonen i stemmeboksen for at bekræfte, at hun har stemt, som han ønskede. Eller tyrannen, der holder øje med computeren mens datteren stemmer.

06. Dec 2011 15:39
Medlem
 
VERIFICERET

Det betyder i praksis, at den delegerede ikke er klar over, at han er delegeret.

Dette er et springende punkt for mig, og uden denne funktionalitet kan jeg ikke støtte forslaget.

Derudover mener jeg at delegering kun bør foregå pr. afstemning - man bør ikke kunne delegere sin stemme for hele sæsonens afstemning. Forslaget giver mening i en situation hvor man mener en anden person har en ekspertise eller et overblik omkring den specifikke sag der gør dem værdige til at administrere ens stemme. Men hvis man delegerer sin stemme for en hel sæson, kan man frygte at stemmer bliver delegeret til særligt velformulerede medlemmer, og ikke nødvendigvis velinformerede medlemmer.

07. Dec 2011 09:16
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg mener, at det er bedst, hvis delegeringen gælder indtil delegatoren (hedder det nok ikke!) ønsker at lave det om - eller maksimalt i en “folketingssamling” (lidt under 1 år).

frygte at stemmer bliver delegeret til særligt velformulerede medlemmer, og ikke nødvendigvis velinformerede medlemmer.

Ja, det er korrekt; det skal man nok passe på med men på den anden side: Det er frivilligt og man må stole på, at medlemmerne kan disponere fornuftigt smile

07. Dec 2011 11:41
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg mener, at det er bedst, hvis delegeringen gælder indtil delegatoren (hedder det nok ikke!) ønsker at lave det om - eller maksimalt i en “folketingssamling” (lidt under 1 år).

Kan du ikke forklare hvorfor du mener det er bedst?

Det er frivilligt og man må stole på, at medlemmerne kan disponere fornuftigt

Det er 100% korrekt smile Hvis vi ikke tror på det, så er projektet på usikker grund smile Men enhver process der bliver skabt, skubber deltagerne i nogle bestemte retninger. Virksomheder etablerer jo også “best practice” samt videre-udvikler deres beslutningsprocesser for at hjælpe deres ellers vel-disponerede og fornuftige ansatte i deres arbejde. Så selvom vi kan gå udfra at folk er myndige, så er det ikke ligemeget hvilke værktøjer vi tilbyder dem. Kunne parlamentet.dk fungere hvis det istedet for dette website, var en simpel email-liste hvor man bare via tekst fremsatte lovforslag og lavede afstemninger i fri form?

 

07. Dec 2011 13:50
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Kan du ikke forklare hvorfor du mener det er bedst?

Mest fordi jeg synes, at hele formålet med delegeringen er, at man ikke selv ser sig i stand til at stemme generelt - og det kan der være mange årsager til. Enten så løser man det ved at sige, at så har man ingen indflydelse. Eller også lader man borgeren finde en repræsentant for sine synspunkter. Borgeren kan så altid ændre dette igen.

Kunne parlamentet.dk fungere hvis det istedet for dette website, var en simpel email-liste hvor man bare via tekst fremsatte lovforslag og lavede afstemninger i fri form?

Aner det ikke og er ikke helt sikker på, hvad du tænker på? wink

07. Dec 2011 14:01
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg prøvede at lave en pointe med at argumentet om at folk selv er i stand til at tage beslutninger, har ikke relevans på debatten om hvordan de demokratiske værktøjer laves. Hvis vi laver værktøjerne på én måde fremmer vi én form for adfærd, laver vi det på en anden måde, fremmer vi en anden adfærd. Delegering for en hel sæson mener jeg ville mindske befolkningens involvering i vores love, hvorimod delegering pr. afstemning har denne effekt i langt mindre grad.

Kan jeg idet mindste overtale dig til at “delegering for en enkelt afstemning” bliver en ligevægtig mulighed for medlemmer at bruge?

07. Dec 2011 14:27
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Delegering for en hel sæson mener jeg ville mindske befolkningens involvering i vores love, hvorimod delegering pr. afstemning har denne effekt i langt mindre grad.

Ja, det har du helt ret i.

Og ja, det kan du sagtens overtale mig til. Forslaget om delegering skal også ses som et forsøg på at tage det bedste fra begge verdener. På den måde kan tilhængere af det rent repræsentative demokrati også tilfredsstilles.

07. Dec 2011 14:51
Medlem
 
VERIFICERET

Og ja, det kan du sagtens overtale mig til.

Mit ego er tilfredsstillet! wink

Men ja, det er en vigtig pointe at vi også giver bedre værktøjer til dem der støtter det repræsentative demokrati.

Du burde være logget ind for at kommentere...Informér om nye indlæg i denne debat?